≡ Menu

Paracetamol gravid

Paracetamol under graviditeten – bra att veta.

Om du väntar barn är det naturligtvis mycket att tänka på.

Du ska tänka på vad du kan äta och vad du ska undvika, för att skydda ditt barn så mycket som möjligt. Detta gäller naturligtvis, och kanske i ännu högre grad, när det handlar om läkemedel. Det finns många läkemedel som kan påverka fostret, och det är inte lätt att hålla reda på alla. När du får en medicin utskriven av din läkare behöver du inte fundera över dessa frågor om läkaren får veta att du är gravid, eftersom han då vet vad han kan ge dig och vad du inte ska ta under din graviditet.

När du själv köper receptfria läkemedel måste du däremot själv ta reda på vad som gäller. Huvudregeln kan sägas vara att du ska vara försiktig med medicin över huvud taget då du är gravid, och bara ta sådan om du absolut måste. När du måste är det också noga att läsa på förpackningen och i bipacksedeln vad som sägs om graviditet där.

Fråga doktorn!

Tryggast kan du kanske känna dig om du kan fråga din doktor om råd, till exempel då du besöker mödravården.

Det går dock även att enkelt få bra råd om vilka värktabletter du kan ta under graviditeten om du frågar på apoteket då du köper din medicin. De ska kunna ge dig all den information du behöver för att du tryggt och säkert ska kunna få hjälp mot värk eller feber.

Ta inte receptbelagd paracetamol!

När det gäller de läkemedel med paracetamol som du bara kan få på recept ska du inte ta dessa under någon del av graviditeten utan att först rådfråga din läkare.

Det finns risk att dessa läkemedel kan påverka fostret och det är därför viktigt att läkaren får fatta beslut om behandling eller ej. Detta gäller naturligtvis också om du fått medicinen utskriven och börjat använda den, och sedan upptäcker att du är gravid. Kontakta då doktorn för att få råd om hur du ska göra.

Söker du läkare för andra sjukdomar när du är gravid ska du självklart alltid upplysa läkaren om att du är gravid, så att du inte får några läkemedel som inte är lämpliga.

Använd med förnuft

Om du behöver ta ett medel med Paracetamol, exempelvis Alvedon eller något av de andra receptfria läkemedlen med paracetamol så kan du lugnt göra detta utan att behöva oroas över att du utsätter ditt barn för fara.

Det finns inga kända risker med användning av dessa mediciner under graviditet, så länge du håller dig till små doser och tillfällig behandling.

Det finns däremot vissa studier som visar på ökad risk för missbildningar om du använder paracetamol under lång tid när du är gravid. Dels har man sett missbildningar på pojkar, som drabbats av kryptorkism, dels kan risken att ditt barn drabbas av pipande andning eventuellt öka om du äter paracetamol nästan varje dag under slutet av din graviditet. Med lång tid menar man om du äter medicinen mer än en månad. Har du behov av att äta värktabletter mer än fyra veckor ska du kontakta din läkare istället för att fortsätta ta paracetamol. Använder du medicinen med måtta och sunt förnuft behöver du dock inte oroa dig.

Paracetamol är att föredra för gravida

Vid mer sparsam och tillfällig behandling mot smärta eller feber, är det faktiskt i första hand paracetamol som är det läkemedel din läkare rekommenderar.

När du behöver lindring under en kortare period är det därför just dessa smärtstillande mediciner du troligen kommer att rekommenderas om du frågar din läkare eller personalen på ditt apotek.

Smärtstillande med ibuprofen kan påverka barnet och det kan också förlänga förlossningen och rekommenderas därför inte, och mediciner med acetylsalisylsyra har en blodförtunnande effekt och bör också undvikas då du är gravid. Dessa effekter har inte paracetamol, och därför är det det läkemedel som anses säkrast för dig att använda då du behöver något som lindrar smärta under graviditeten.

När du ammar

Förutsatt att du bara använder måttliga doser under kortare tid kan du också ta dessa mediciner när du ammar ditt barn.

Visserligen passerar paracetamol över i modersmjölken, men det påverkar troligen inte ditt barn. Behöver du däremot ta paracetamol mer än tillfälligt, under amningsperioden ska du för säkerhets skull fråga din läkare om råd.