≡ Menu

Smärtstillande med paracetamol

Paracetamol är ett läkemedel som dels säljs under sitt eget namn, men som också är den verksamma substansen i en rad olika läkemedel.

Det ingår i många av de vanligaste, kända medicinerna som du kan köpa receptfritt på ditt apotek, eller till och med i din livsmedelsaffär eller på bensinstationen. Det finns dock även smärtstillande mediciner som du måste ha recept för att köpa, som har paracetamol som aktivt ämne.

Läkemedel med paracetamol är både smärtlindrande och febernedsättande. Däremot är de inte inflammationsdämpande, som en del andra värktabletter.

Dessa kan du köpa utan recept

När du ska skaffa värktabletter utan recept, finns det några olika typer att välja bland.

Valet står vanligen mellan medel med acetylsalisylsyra, ibuprofen och paracetamol. Många väljer då paracetamol, eftersom de bland annat är ”snällare” mot din mage. Även om du lider av magsår eller liknande problem, kan du äta tabletter med paracetamol. Det finns säkert andra skäl också till att du väljer den ena eller den andra typen, men i många fall, som till exempel om du är gravid, är det just medel med paracetamol som rekommenderas.

Om du vill köpa smärtstillande och febernedsättande medicin, och väljer att köpa ett läkemedel med paracetamol är det följande du har att välja bland:

Några av dessa känner du förmodligen till sedan tidigare, eftersom de tillhör våra vanligaste värktabletter.

När du lider av tillfällig smärta, eller kanske har feber, är det praktiskt och lätt att själv kunna gå till apoteket och köpa den medicin du behöver, utan att först behöva träffa en läkare och få ett recept på någon medicin.

Du bör dock tänka på att alla dessa läkemedel endast är avsedda för tillfällig behandling av lättare besvär. Om inte du inte blir bättre inom tre dagar när du har feber bör du kontakta din läkare för att få någon annan behandling. Om du inte har feber, och tar tabletter mot smärta, bör du kontakta din läkare om du inte känner någon förbättring inom fem dagar. Likaså om du tycker att du blir sämre trots att du tar paracetamol.

Ta inte för mycket!

Det är viktigt när du själv sköter din medicinering, att du tänker på att inte ta mer än den rekommenderade dosen.

Du kan läsa på förpackningen hur mycket av ett läkemedel som rekommenderas per dygn. Överskrid inte detta!

Om du äter mycket paracetamol, och i synnerhet om du gör det under en längre tid finns det risk för att du får skador på din lever. Om doserna blir riktigt höga kan din lever skadas så allvarligt att den slutar att fungera. Eftersom du inte kan leva utan en fungerande lever blir du då tvungen att genomgå en levertransplantation för att ersätta den förstörda levern.

Inte farligt om du följer rekommendationerna

Detta kan naturligtvis låta skrämmande, men om du följer den dosering som rekommenderas och inte äter paracetamol under alltför lång tid, och heller inte tar den i samband med alkoholintag behöver du inte vara orolig.

Då du använder paracetamol som det är avsett, det vill säga för tillfälligt bruk av lättare besvär, är detta ingen farlig medicin. Det är ändå alltid bra om du känner till de risker som finns, och som alltid då det handlar om läkemedel följer angivna doseringsanvisningar.

Receptbelagda läkemedel med paracetamol

Utöver de receptfria, ovan nämnda värkmedicinerna, finns det också några smärtstillande medel med paracetamol som du måste få utskrivna av din läkare.

Dessa är följande:

  • Citodon
  • Panocod
  • Paracetamol Actavis
  • Paracetamol Evolan
  • Paracetamol Fresenius Kabi
  • Paracetamol Panpharma
  • Perfalgan

Citodon och Panocod är tabletter, Paracetamol Evolan finns i tablettform, men också som infusionsvätska, det vill säga en vätska som du får med spruta. Övriga av ovanstående läkemedel är i form av infusionsvätska.

Då det gäller dessa receptbelagda mediciner med paracetamol kan de, till skillnad mot de receptfria medlen, ge biverkningar i form av trötthet, illamående och kräkningar. Förstoppning kan också förekomma vid användning av vissa av dessa läkemedel.

Dessa biverkningar räknas som vanliga, vilket betyder att de drabbar mer än en av tio användare.

Du löper alltså en risk att drabbas som kan sägas vara mer än en procent. I läkemedelsssammanhang ses detta som en vanlig biverkning.