≡ Menu

Användning av Paracetamol

Så använder du Paracetamol.

Paracetamol är ett verksamt ämne mot feber och smärta, som de flesta har kommit i kontakt med vid något tillfälle.

Det finns i många av de vanligaste receptfria medicinerna, som exempelvis Alvedon och Panodil, och du kan ta det oavsett om du är barn eller vuxen. Även om många mediciner innehållande Paracetamol är receptfria så finns det dock vissa saker att tänka på beträffande användning och i denna artikel kommer du att kunna lära dig mer om hur du bör använda dessa mediciner för att få en så bra effekt som möjligt.

Innan du använder medlet

När du ska ta en medicin med paracetamol som verksam substans finns det några få saker att tänka på.

Du bör naturligtvis inte välja en av dessa mediciner om du är allergisk mot just paracetamol, och heller inte om du är allergisk mot något av de andra ämnen som finns i medicinen.

Det går bra att använda receptfria mediciner med paracetamol medan du är gravid, och tillfällig användning av dessa läkemedel är ok även när du ammar. Mer viktig information för dig som är gravid eller ammar.

Som vanligt gäller det givetvis att du följer rekommenderad dos och inte överdoserar.

Det finns några mediciner som kan påverkas av att du använder läkemedel med paracetamol, och om du tar något av dessa kan du behöva diskutera din medicinering med läkare innan du använder paracetamol för att dämpa värk eller feber. Detta inkluderar bland annat följande mediciner:

  • fenytoin, fenobarbital och karbamazepin, tre läkemedel som används mot epilepsi
  • extrakt av johannesört
  • rifampicin, ett läkemedel som ges mot tuberkulos
  • probenecid, en giktmedicin

Om du har leverproblem eller lider av ett alkoholmissbruk bör du inte ta paracetamolmediciner utan att rådgöra med läkare i förväg. Det är även klokt att avstå från alkohol medan du använder paracetamol.

Information för dig som tar andra läkemedel samtidigt som paracetamol.

Dosering och tidpunkt

Vilken dos du bör ta av läkemedlet beror till viss del på vilket läkemedel du valt eller blivit rekommenderad, men vanligtvis är normal dos för en vuxen person med en vikt över 40 kg 1-2 tabletter med 4-6 timmars mellanrum.

Det rekommenderas inte att du tar mer än 8 tabletter per dygn av de flesta mediciner innehållande paracetamol.

Små barn som väger mellan 15 och 25 kg bör inte ta mer än två tabletter per dygn, fördelat på ½ tablett per gång, med 4-6 timmars mellanrum. Något större barn som väger 25-40 kg kan ta upp till 4 tabletter per dygn, fördelat på ½ till 1 tablett per tillfälle, även där med ett mellanrum på 4-6 timmar.

Många tror att det hjälper att ta en större dos än den rekommenderade, men detta är ett stort misstag. Du bör absolut inte överskrida den dos som rekommenderas eftersom detta kan ge allvarliga leverskador. Någon bättre effekt kommer du däremot inte att uppleva till följd av den höjda dosen.

Läkemedel som innehåller paracetamol är avsedda för tillfälligt bruk för att lindra vid huvudvärk, menstruationssmärtor, reumatiska smärtor, feber etc., och är alltså inte avsedd att användas under en längre tid såvida inte din läkare meddelat något annat i just ditt fall.

Mer information som du bör veta innan du tar dina tabletter.