≡ Menu

Norgesic

Norgesic är ett läkemedel som bland annat innehåller paracetamol.

Men, till skillnad från många andra paracetamolmediciner är Norgesic inte bara smärtstillande och febernedsättande utan det har också en muskelavslappnande effekt.

Det är en receptbelagd medicin , som du alltså måste få utskriven av en läkare.

När får du Norgesic?

På grund av att denna medicin också gör att dina muskler slappnar av är det en lämplig smärtstillande medicin när du råkat ut för en vrickning, stukning eller en muskelskada.

Du kan även få detta läkemedel vid vissa inflammationssjukdomar, vid ryggskott, bindvävsinflamamtion eller vid skelettskada. Medlet kan också hjälpa dig om du lider av stresshuvudvärk eller menstruationssmärta.

Om du är allergisk

Du ska inte ta Norgesic om du vet att du är allergisk mot paracetamol, orfenadrincitrat, eller något annat ämne som ingår i läkemedlet.

Var försiktig

Om du är allergisk är det kanske ganska självklart för dig att inte använda ett läkemedel som innehåller något ämne du inte tål.

Du är då troligen van att titta på innehållsförteckningar, både på läkemedel och mat. Det finns dock även andra saker som kan göra att du ska vara extra försiktig med att ta Norgesic. Dessa tillstånd behöver inte betyda att du inte kan använda medicinen alls, men du måste informera din läkare innan du tar medlet om du:

 • har förstorad prostata
 • lider av hjärtklappning
 • har grön starr

Om du råkar ha en grund främre ögonkammare och en trång kammarvinkel i ögat, kan en behandling med Norgesic göra att du får akut grön starr, på grund av pupillutvidgning. Detta inträffar dock mycket sällan, så du behöver inte oroa dig alltför mycket.

Du får aldrig ta mer Norgesic än vad din läkare ordinerat!

Du ska heller inte använda andra läkemedel med paracetamol när du behandlas med Norgesic, om inte din läkare ordinerat detta. Detta gäller också receptfria läkemedel som Alvedon och Panodil. Paracetamolförgiftning kan bli ett mycket allvarligt tillstånd, och om du äter flera olika läkemedel som innehåller paracetamol är risken stor att den sammanlagda dosen i din kropp blir farligt hög.

Smygande symptom

Om du får i dig för höga doser av paracetamol, eller använder medlet under lång tid kan din lever ta allvarlig skada och helt enkelt brytas ned. Det lömska i detta är att du inte märker av några symptom förrän din lever fungerar så dåligt att det kan vara för sent att sätta in någon behandling.

Om du misstänker att du, av någon anledning, fått i dig för mycket av detta läkemedel, ska du omedelbart kontakta sjukvården, eftersom det i ett tidigt skede är möjligt att sätta in motgift som kan rädda din lever.

Ingen alkohol

Du ska inte använda alkohol när du behandlas med detta läkemedel.

Om du har alkoholrelaterade problem ska du heller inte använda Norgesic utan din läkares inrådan. Om du har problem med alkoholmissbruk kan du drabbas av leverskador redan av små mängder paracetamol, och det är därför viktigt att sådan behandling enbart görs under läkares överinseende.

Graviditet och amning

Under din graviditet bör du vara extra försiktig med läkemedel, och bara ta sådant som är absolut nödvändigt och som rekommenderas av din läkare. Norgesic hör till de läkemedel du absolut bör undvika, både när du är gravid och då du ammar ditt barn.

Var försiktig i trafiken

Norgesic är ett läkemedel som kan påverka din lämplighet att köra bil.

Din reaktionsförmåga kan sättas ned, och det är då ditt ansvar att bedöma hur nedsatt den är, och om det är lämpligt att du sätter dig bakom ratten eller ej. Tänk då i den situationen inte på din egen bekvämlighet, utan på vilka konsekvenser det kan få om du kör bil och inte har full reaktionsförmåga.

Biverkningar kan förekomma

Det finns en del biverkningar du kan drabbas av när du tar Norgesic.

Dessa biverkningar finns beskrivna under paracetamol biverkningar, och det är ungefär samma biverkningar av alla de läkemedel som innehåller paracetamol. De allra vanligaste biverkningarna är:

 • yrsel
 • trötthet
 • illamående
 • muntorrhet
 • dimsyn

Det finns några symptom som du måste vara medveten om, och som du, om du känner av, genast måste avbryta behandlingen och kontakta läkare. Dessa kan nämligen vara symptom på att du drabbats av angioödem, och utgörs av :

 • svullnad av ditt ansikte, din tunga eller svalg
 • nässelutslag och andningssvårigheter
 • svårt att svälja

Känner du av något av detta, i samband med medicinering med Norgesic, är det mycket viktigt att du snabbt kontaktar läkare eller sjukhus.