≡ Menu

Citodon – så får du koll

De flesta läkemedel som innehåller paracetamol är receptfria, men det finns även ett fåtal som är receptbelagda, och ett av dem är Citodon.

Citodon som förutom paracetamol även innehåller det verksamma ämnet kodein.

Kodein ökar den smärtlindrande effekten, men det ökar även risken för beroende, vilket gör att du bör undvika långvarig behandling.

Eftersom läkemedlet är receptbelagt och medför vissa risker kan det som patient vara bra att veta vad du bör tänka på. Din läkare kommer naturligtvis att upplysa om de viktigaste sakerna, men ibland kan det vara svårt att uppfatta allt under ett läkarbesök, och därför kan denna text hjälpa dig en bit på vägen.

Olika typer av läkemedlet

De flesta läkemedel som innehåller paracetamol finns i flera olika former, vilket även gäller Citodon.

Det finns 4 olika alternativ:

  • 500 mg tabletter
  • brustabletter
  • forte (stark)
  • minor (främst för barn)

Citodon 500 mg (tablett) är den vanligaste formen, som också används i de flesta fall, men för den som har svårt att svälja tabletter finns Citodon brus som alltså är en brustablett som du löser upp i vatten och sedan dricker. Detta kan uppskattas av många som tycker att det här är ett enklare sätt att ta medicin.

Behöver du en starkare variant av läkemedlet kan du ta Citodon Forte.

Behöver du däremot en lindrigare variant av medlet finns Citodon minor. Det kan även ges till barn i de fall det behövs.

Risk för beroende

När du tar läkemedel som innehåller kodein finns det alltid en viss risk för beroende, och detta gäller förstås även när du tar Citodon.

För att undvika att bli beroende av läkemedlet är det viktigt att du inte använder medicinen under längre period än nödvändigt, och du bör heller inte ta högre dos än vad som verkligen behövs. Om du skulle märka efter en tid att du inte får den effekt du är van vid så bör du ringa till din läkare eftersom det är möjligt att du behöver byta till en annan medicin.

På de här sidorna kan du läsa mer om hur du tar reda på om du är beroende av Citodon, vad du bör göra om så är fallet och mycket annat som har med Citodonberoende att göra.

Farliga biverkningar

Citodon kan ge en del biverkningar som du definitivt inte vill drabbas av.

Det handlar, precis som när det gäller andra paracetamol-baserade läkemedel, om biverkningar som skadad lever och försämrad njurfunktion. Detta är, precis som det låter, mycket allvarliga biverkningar, och som tur är så finns det en hel del du kan göra för att undvika att drabbas.

Om du ser till att följa den dosering som din läkare anser är lämplig, och slutar ta medicinen när du fått hjälp med dina besvär så är risken att du ska drabbas av dessa biverkningar väldigt liten. Det finns dock andra biverkningar som kan drabba dig, exempelvis allergiska reaktioner. Om du inte har använt läkemedlet, eller andra läkemedel med paracetamol tidigare är det naturligtvis omöjligt att veta om du är allergisk mot något av verkningsämnena i medicinen, men om du märker av en allergisk reaktion när du använder medicinen första gången så ska du naturligtvis upphöra med behandlingen direkt.

Mer om de biverkningar som detta läkemedel kan ge finns att läsa här: Citodon biverkningar.

Där finns också en del information om hur du bör gå tillväga om du drabbas av någon av ovan nämnda, eller helt andra biverkningar.

Att tänka på vid dosering

När det gäller alla läkemedel som innehåller paracetamol så är det viktigt att följa doseringsrekommendationerna, och detta gäller inte minst när det handlar om Citodon som är ett receptbelagt läkemedel.

Doseringen varierar beroende på anledningen till behandlingen, ålder och vikt, men du kan läsa mer om de vanligaste doseringarna och vad du bör tänka på här: Citodon dosering.

Viktigt att undvika alkohol

När du behandlas med Citodon finns det en del saker att tänka på, och det kanske allra viktigaste är att undvika alkohol. Om du kombinerar Citodon med alkohol ökar du risken att drabbas av obotliga leverskador dramatiskt, och dessa skador kan faktiskt bli så svåra att de innebär en fara för ditt liv.

Om du har problem med alkoholmissbruk sedan tidigare bör du informera din läkare om detta, eftersom denne då kan hitta en medicin som passar bättre för just dig. Det krävs nämligen betydligt mindre doser av Citodon för att orsaka leverskador om du sedan tidigare har en historik av alkoholmissbruk.

Mer om vad som gäller för citodon och dessa saker kan du läsa på denna sida: Citodon alkohol.