≡ Menu

Paracetamol biverkningar

Här kan du läsa om vanliga, och mindre vanliga, paracetamol biverkningar.

Paracetamol är ett läkemedel som är smärtstillande och febernedsättande, och som du kan hitta som den verksamma substansen i en rad läkemedel, som du säkert känner till.

Ämnet finns i bland annat Alvedon, Panodil och Paracetamol som du kan köpa receptfritt på Apotek eller andra ställen som säljer receptfria läkemedel. Det finns också en rad olika läkemedel med paracetamol, som du måste ha recept från din läkare för att få ut.

I den gruppen hittar du bland annat Citodon och Panocod.

Du kan få biverkningar

Som alla läkemedel kan också paracetamol ge biverkningar.

Det är bra om du känner till vilka biverkningar du kan drabbas av när du tar din medicin, men du måste också förstå att du inte nödvändigtvis behöver få någon av de biverkningar som kan förekomma. Det är oftast ganska få användare som drabbas av biverkningarna, och det beror också på vilket läkemedel med paracetamol du använder.

Topp 3 (fast ovanliga) biverkningar som finns hos alla läkemedel med paracetamol

Några biverkningar löper du en viss risk att råka ut för oavsett vilket läkemedel med paracetamol du använder. Dessa är mycket ovanliga, och det är färre än en av tusen användare som drabbas.

Du behöver alltså inte låta dig skrämmas särskilt mycket av detta, men har du otur kan du drabbas av:

  1. skador på din lever
  2. nedsatt njurfunktion
  3. hudutslag

Du kan också drabbas av allergiska reaktioner, som kan visa sig som nässelutslag, eller som det som kallas angioödem.

Detta yttrar sig så att du kan få svullnad i ansikte, läppar och tunga och / eller svalg, och du kan få svårigheter att svälja och till och med andnöd. Detta är ett ganska allvarligt tillstånd, så det är viktigt att du känner till att du omedelbart ska kontakta läkare (och naturligtvis ska du då också sluta ta medicinen) om du känner sådana symptom.

Ge alltså akt på följande när du använder paracetamol, och kontakta läkare direkt om du:

  • svullnar i ansikte, tunga och svalg
  • får svårt att svälja
  • får nässelutslag och andningssvårigheter

Biverkningar av receptbelagd paracetamol

Det finns en del mediciner med paracetamol, där du kan stöta på fler biverkningar, men dessa läkemedel är sådana du bara får genom recept från din läkare.

Om du tar sådan medicin kan du drabbas av :

  • trötthet
  • illamående
  • förstoppning

Dessa biverkningar räknas som vanliga och drabbar mer än en procent av de som tar sådana läkemedel. Har du en benägenhet för att få kramp i gallväggarna, kan du också få det av medicinen.

En mycket sällsynt biverkning (drabbar färre än en av tio tusen användare) är att du kan drabbas av inflammation i bukspottskörteln.

Paracetamol biverkningar på din lever och dina njurar

Om du använder läkemedel som innehåller paracetamol under lång tid finns det en risk att dina njurar tar skada av detta.

Om du använder medlet och samtidigt missbrukar alkohol är det risk att du får leverskador.

Även om du inte dricker alkohol är det mycket viktigt att du håller dig till de doser som rekommenderas. Vid överdosering kan du få svåra, ja till och med livshotande skador på levern. Vid tillfälligt bruk, och om du håller dig till de doser som står angivna på förpackningen, är det dock ett säkert läkemedel som du kan använda både som vuxen och som barn.

Det är heller ingen idé att ta mer medicin än den rekommenderade dosen, därför att du får ingen större smärtlindring av att ta för stor dos.

Håll reda på dina mediciner!

Om du har många olika receptfria läkemedel hemma och tänker använda flera tillsammans måste du hålla koll på vad det är du stoppar i dig.

Eftersom det finns risker med att överdosera paracetamol, och det dessutom finns en rad olika smärtstillande och febernedsättande mediciner med detta medel i, som du kan köpa utan recept, finns det också risk att du tar flera mediciner samtidigt som innehåller paracetamol.

Då kan du hamna på för hög dos utan att du tänker på det.

Du kan alltså inte ta den rekommenderade dosen av ett läkemedel och sen plussa på med en annan om de har samma aktiva substans.

De receptfria läkemedel som innehåller paracetamol är:

Har du flera av dessa hemma ska du alltså bara använda ett i taget, för att inte riskera för höga doser paracetamol, och därmed riskera att skada din lever. Paracetamol biverkningar slut text.