≡ Menu

Perfalgan

Perfalgan är ett läkemedel som verkar smärtstillande och febernedsättande.

Det ges i form av infusionsvätska som du får genom en slang in under huden, det som brukar kallas droppslang. Vätskan ska ”droppas” in under femton minuter.

Medicinen får du som en korttidsbehandling mot måttlig smärta, särskilt om du har ont efter en operation, och du kan också få det som en korttidsbehandling mot feber.

Viktigt att inte överdosera

När du behandlas med Perfalgan infusionsvätska, till exempel efter en operation, rekommenderas det att du så snart det är möjligt får smärtstillande tabletter istället. Dessa får då inte innehålla paracetamol, eftersom du då riskerar få för hög dos paracetamol, och det kan leda till förgiftning som kan vara mycket allvarlig.

Ta inte Perfalgan om…

Även om det är din läkare som ordinerar Perfalgan, finns det tillstånd då du inte ska ha denna behandling, och det är viktigt att läkaren känner till dessa. Detta gäller då:

 • du är allergisk mot paracetamol
 • du är allergisk mot propacetamol, vilket är ett annat smärtstillande medel som ges i samma form, och som omvandlas till paracetamol i din kropp
 • du lider av någon allvarlig leversjukdom

Känner du igen dig i något av detta ska du tala om det för läkare eller sjukhuspersonal, så att du inte behandlas med Perfalgan.

Se upp

Utöver ovan nämnda tillstånd, då Perfalgan är helt olämpligt, finns det också situationer där du ska vara extra försiktig med detta läkemedel. Om något av följande passar in på dig är det viktigt att du informerar läkaren om det, så han kan avgöra om detta är en lämplig behandling för just dig.

Det du måste berätta är:

 • om du tar andra läkemedel med paracetamol
 • om du har problem med undernäring eller med uttorkning
 • om du har någon leversjukdom
 • om du lider av njursjukdom
 • om du missbrukar alkohol

Är du gravid?

Om du är gravid är det klokt att berätta det för din läkare.

Under en graviditet ska du alltid vara försiktig med läkemedel och det är därför bra om du alltid kan rådgöra med läkare innan du tar någon medicin över huvud taget då. Det behöver inte vara stopp för användning av Perfalgan om du är gravid, men om det är lämpligt i just ditt fall måste alltid avgöras av en läkare.

Biverkningar av Perfalgan

Precis som av alla andra läkemedel, kan du också få oönskade effekter av Perfalgan. Du behöver inte få några av dem alls, och en fördel med detta läkemedel är att de flesta biverkningarna faktiskt är ganska sällsynta.

Det du löper störst risk att drabbas av (drabbar färre en en av tusen, men fler än en av tio tusen användare) är följande:

 • du kan känna dig sjuk
 • ditt blodtryck sänks
 • dina laboratorievärden kan förändras; till exempel kan du få onormalt höga halter av leverenzymer i ditt blod. Detta kan göra att du måste genomgå regelbundna blodprover efteråt, vilket innebär att din läkare måste kontaktas om detta inträffar.

I mycket sällsynta fall, där färre än en användare av tio tusen drabbas, förekommer risken att du kan få en allergisk reaktion eller en allvarlig hudreaktion. Skulle du råka ut för detta måste du omedelbart avbryta din behandling och informera din läkare om detta.

Enstaka fall av biverkningar

Några biverkningar är så sällsynta att de inte kan nämnas i procenttal eller andra tal, utan de har bara förekommit i enstaka fall.

Risken att du ska råka ut för något av följande är alltså väldigt liten, men det kan ändå vara bra att känna till dem ifall du har oturen att vara en av de ytterst få som drabbas. Då vet du i alla fall vad det är fråga om, och att du kan koppla dessa symptom till din medicinering.

En minimal risk att drabbas av följande finns då du tar Perfalgan:

 • dina laboratorieprover visar onormalt låga halter av blodplättar och vita blodkroppar. Detta kan möjligen göra att du får blödningar från tandkött eller näsa. Om detta inträffar, ska du kontakta din läkare. Det kan hända att det krävs regelbundna blodprover senare för att följa upp detta
 • du kan få klåda
 • du kan drabbas av hudrodnad
 • din puls kan bli onormalt snabb
 • du kan drabbas av vallningar
 • du kan känna smärta eller en brännande känsla vid injektionsstället

Skulle du känna av någon biverkning som inte finns angiven här (i samband med medicinering med Perfalgan), eller om eventuella biverkningar blir värre, ska du kontakta läkare eller personal på apoteket och berätta detta.