≡ Menu

Andra läkemedel

Här kan du läsa vad som gäller om du tar paracetamol och andra läkemedel samtidigt.

Om du köper värktabletter med paracetamol på apoteket eller kanske i din livsmedelsaffär funderar du säkert inte nämnvärt över huruvida du behöver bry dig om vilka andra läkemedel du tar innan du stoppar i dig en Alvedon eller Panodil.

Dessa vanliga värktabletter kan man väl ta hur som helst?

Nej, det gäller faktiskt samma sak för dessa läkemedel som för sådana du får utskrivna av din läkare. Andra läkemedel kan påverkas av, eller påverka effekterna av paracetamol, och det kan därför vara klokt att titta igenom dina eventuella andra mediciner innan du tar din tablett.

Ta inte samtidigt med andra paracetamolläkemedel!

Om du upptäcker att någon av dina tidigare mediciner också innehåller paracetamol, bör du inte ta dessa värktabletter, eftersom du då riskerar att överdosera paracetamol, och på så sätt riskera svåra leverskador.

Dessa skador kan vara mycket allvarliga, ja till och med så svåra att din lever slutar fungera, och du måste få en ny lever genom en levertransplantation för att överleva. För att skada levern såpass kraftigt krävs det ganska stor dos, men om du äter flera olika läkemedel som innehåller paracetamol samtidigt, kan du lätt komma upp i stora mängder utan att du tänker på det.

Läkemedel som kan påverkas av eller påverka paracetamol

Det finns några olika läkemedel som kan påverkas om du äter paracetamol, och andra som kan påverka effekten av paracetamol.

Detta gäller både om du tar receptbelagda mediciner, receptfria och till och med naturläkemedel.

Det behöver inte betyda att det är farligt för dig att ta en värktablett med paracetamol om du använder något av dessa läkemedel, men om du känner igen något av följande från ditt medicinskåp ska du alltid prata med din läkare eller med apotekspersonalen innan du bestämmer dig för att ta paracetamol.

De mediciner du ska se upp med är:

 • Warfarin. Detta är ett blodförtunnande läkemedel . Vanligtvis kan du ta enstaka doser av t ex Alvedon även om du tar warfarin, men om du behöver ta mer än två tabletter per dag, i mer än fem dagar ( gäller om du är vuxen), ska du alltid rådgöra med läkare först.
 • Probenecid, ett läkemedel mot gikt.
 • Fenytoin som du kan få om du lider av epilepsi
 • Fenobarbital, också ett epilepsiläkemedel
 • Karbamazepin , likaså mot epilepsi
 • Rifampicin som du kan få mot tuberkulos
 • Kloramfenikol för injektion. Detta är ett läkemedel mot bakterieinfektioner. Om du får kloramfenikol mot infektioner i ögat kan du dock ta Alvedon eller annat paracetamolläkemedel samtidigt
 • Johannesört, som ingår i vissa naturläkemedel
 • Kolestyramin, som är ett läkemedel du kan få mot höga blodfetter. Detta läkemedel utesluter inte att du tar paracetamol, men du ska se till att det går minst en timme mellan intag av de båda medicinerna.

För att du på ett säkert sätt ska kunna ta en tablett mot din huvudvärk, eller annan värk eller feber, bör du tala med din läkare, eller apotekspersonalen om du använder något av ovanstående läkemedel. De kan då berätta för dig på vilket sätt dina mediciner kan påverkas, och hur du på bästa sätt ska sköta ditt medicinerande utan att utsätta dig för onödiga risker, eller ställa till så att dina mediciner inte fungerar som det är tänkt.

Receptbelagda paracetamolläkemedel påverkar fler mediciner

De ovan nämnda medicinerna som kan interagera med paracetamol, är de du ska vara uppmärksam på om du köper något receptfritt läkemedel med paracetamol.

Har du däremot fått starkare medel utskrivna av din läkare, som Citodon eller Panocod till exempel, blir listan på interagerande läkemedel lite längre. Förutom alla de ovanstående läkemedlen måste du då också vara extra försiktig om du använder:

 • kinidin, ett läkemedel du kan få mot hjärtrytmstörningar
 • neuroleptika, det vill säga mediciner som används vid vissa psykiska sjukdomar
 • antidepressiva läkemedel, alltså sådan medicin du får om du behöver behandlas mot depression
 • metoklopramid, som är ett läkemedel mot illamående

Tar du något av detta, ska du alltid tala om det för din läkare, eftersom medicinerna kan påverka eller påverkas av paracetamol. Och än en gång: Ta inte andra läkemedel som har paracetamol som sin verksamma substans samtidigt!