≡ Menu

Paracetamol alkohol

Paracetamol alkohol i kombination? Medicin och alkohol går sällan hand i hand, eller?

Det kan dock vara mycket svårt att veta exakt hur det är med den medicin du behöver just nu, och detta gäller särskilt om du köper ett receptfritt läkemedel.

Får du en medicin utskriven av din läkare, talar denne troligen om för dig hur du ska förhålla dig till alkohol under behandlingen, men då du själv går och skaffar en medicin är det svårare. Kom alltid ihåg att du kan fråga apotekspersonalen när du köper din medicin! De kan svara på alla de frågor du kan tänkas ha i samband med din medicinering.

Ingen paracetamol om du missbrukar alkohol!

Om du ofta dricker alkohol, eller om du under en längre tid regelbundet druckit, ska du absolut inte använda läkemedel med paracetamol!

Detta beror på att när du tar paracetamol och det bryts ned i din lever bildas skadliga ämnen.

Om du då druckit alkohol under en tid, kan din kropp vara så påverkad av detta att den inte klarar att ta hand om de skadliga ämnena som bildas och du kan därför få svåra leverskador. Därför ska du aldrig använda medicin med paracetamol om du har alkoholproblem. Det är enbart om din läkare, trots att han känner till dina alkoholproblem, skriver ut sådan medicin som du kan ta den.

Paracetamol alkohol samtidigt – inte helt tabu

Du bör inte ta någon medicin med paracetamol tillsammans med alkohol.

Det är lätt att tro att receptfria läkemedel är ofarliga i alla sammanhang, men även med dessa läkemedel behöver du vara försiktig.

De flesta av dem, även de receptfria, har i sin bipacksedel angivet att de inte bör tas i samband med alkohol, och när det står så betyder det att du inte ska dricka alkohol alls när du medicinerar med paracetamol. Om du däremot bara dricker en mindre mängd alkohol (och inte har några alkoholproblem annars), kan du vanligtvis ta en enstaka värktablett dagen efter, utan att det är någon fara.

Då gäller det dock alltså liten mängd alkohol och enstaka tablett paracetamol.

Ingen ökad berusningseffekt

Att du inte ska använda paracetamol tillsammans med alkohol beror på den stora risken du då löper för att få svåra leverskador.

Däremot ger inte paracetamol någon ökad berusningseffekt. Vissa mediciner kan ju ge sådan effekt, och det finns tyvärr en del som använder sig av sådana effekter i drogsyfte. Ett mycket oklokt sätt att använda mediciner, eftersom väldigt få vet vilka skador det ger. Då det handlar om paracetamol uppnår man heller ingen effekt med detta, eftersom det inte ger någon som helst ökad berusningseffekt. Den effekt du får av det är en förstörd lever, som i värsta fall kan vara livshotande.

Paracetamol alkohol kombinationen bör du allstå undvika, klicka här för mer information om paracetamol.