≡ Menu

Paracetamolförgiftning

Här kan du läsa mer om du har funderingar kring paracetamolförgiftning. Du får veta hur du undviker att drabbas, du får veta hur din lever är extra utsatt och helt kan ”gå sönder” och du får veta vad du ska göra om du drabbas av förgiftning.

Om du känner igen paracetamol som en medicin, eller ett verksamt ämne i en medicin, som du lätt kan köpa överallt där du kan köpa receptfria läkemedel har du kanske över huvud taget inte funderat i banor som att du skulle kunna bli förgiftad av dessa mediciner. Det är lätt att tro att det som kan köpas av alla så lätt också ska vara helt ofarligt. Tyvärr är det dock inte alltid så enkelt.

Vanliga läkemedel med paracetamol som kan göra att du drabbas av paracetamolförgiftning om du inte är försiktig är bland annat de mycket vanliga smärtstillande tabletterna Alvedon och Panodil.

Använda på fel sätt kan också sådana läkemedel bli farliga.

Följ rekommendationerna!

Alltid när du äter medicin ska du följa den dosering som anges.

Har du fått en medicin på recept, har också din läkare angivit den dos som är avsedd för just dig, och då är det naturligtvis inga problem att veta hur mycket medicin du ska ta. När du köper receptfria läkemedel har du inte din läkares rekommendationer att följa, men däremot står det alltid på förpackningen hur mycket du rekommenderas att ta.

Det står också oftast angivet den högsta dosen du får ta på ett dygn, och detta är det mycket viktigt att du följer, inte minst när det handlar om paracetamol, eftersom för hög dos av detta ämne kan ge dig svåra leverskador. Det är enbart om du, av din läkare, rekommenderas att ta högre dos än den angivna som du kan göra detta. Du får heller ingen större smärtlindrande effekt av att ta mer medicin.

Tänk också på att, om du tar flera olika smärtstillande läkemedel samtidigt, noga kontrollera, så att inte flera innehåller paracetamol, och du på det sättet får i dig mer av detta ämne än du tänkt.

Paracetamolförgiftning förstör din lever!

En akut paracetamolförgiftning kan förstöra din lever så allvarligt att den måste ersättas med en ny.

Om du får i dig mycket stora doser av paracetamol, eller om du tagit sådana medel i höga doser under en längre tid, kan du få en leverinflammation.

Du kan också råka ut för detta med mindre mängd paracetamol, om din lever redan innan är skadad, till exempel på grund av alkoholmissbruk eller om du har smittsam gulsot. I så fall bör du över huvud taget inte använda mediciner med paracetamol utan din läkares inrådan.

Vid en akut förgiftning, kan du, om du kommer in till sjukhus i tid, behandlas på en intensivvårdsavdelning tills din leverskada har läkts. Ibland läker inte skadan och då måste din lever kanske bytas ut genom en levertransplantation.

Akut förgiftning uppkommer om du får i dig stor mängd paracetamol (kanske 20-30 tabletter) under kort tid.

Misstänker du förgiftning ringer du 112 och begär att få prata med giftinformationen (vårdguiden).

Smygande förgiftning

Om du istället blir förgiftad av en långvarig behandling med hög dos, kan redan 10-15 tabletter ställa till stor skada, i synnerhet om din lever är skadad redan innan.

Det kan den till exempel vara av de orsaker som nämndes tidigare. Det värsta i detta fall är att leverskadan inte märks till en början, utan symptomen kommer smygande och när du väl förstår att du är förgiftad är det för sent att sätta in en behandling. Då är det bara om skadan är så stor att du behöver genomgå en levertransplantation som behandling finns. Oftast märker du alltså inte en sådan förgiftning förrän din lever verkligen fungerar dåligt.

De symptom du då märker är:

  • din hud blir gul
  • dina ögonvitor får en gul ton
  • urinen blir mörkgul
  • din avföring kan få en vit-grå färg

Sök hjälp så snart som möjligt!

Om du tror att du kanske fått i dig för mycket paracetamol, om du till exempel tagit sådana värktabletter under en längre tid och vet att du inte alltid följt de doseringsråd som finns, bör du kontakta sjukvården.

Du kan inte vänta och se om du får några symptom, eftersom dessa visar sig först när skadan redan är skedd. Du kan alltså må bra, medan det händer farliga saker i din kropp.

Får du vård i tid kan läkaren sätta in motgift som gör att inte skadorna behöver bli så stora.

Du kan inte leva utan lever!

Det är viktigt att få vård i tid om du misstänker att du överdoserat din medicin med paracetamol.

Om din lever inte längre fungerar måste du få en ny genom transplantation, eftersom du inte kan leva utan en fungerande lever. Om man kan bromsa nedbrytningen av din lever, kan du fortsatt leva med en halvt fungerande lever, även om ditt liv då kommer att bli mer begränsat.

Om skadan ”bara” blir lätt kommer du antagligen inte att känna av några besvär alls i framtiden, men du kommer att bli mer känslig för alkohol och en del mediciner resten av ditt liv. Det vill säga risken att du drabbas av paracetamolförgiftning igen är stor om du inte är försiktig nog.