≡ Menu

Pamol

Pamol är ett smärtstillande och febernedsättande läkemedel som har paracetamol som aktivt ämne.

Det är ett receptfritt läkemedel, som du alltså kan köpa på apoteket eller andra ställen som tillhandahåller receptfria läkemedel.

Pamol är en vit, oval tablett med en brytskåra som gör det lättare att dela tabletten, om du behöver göra det för en mindre dos.

För att du ska få den bästa effekten av Pamol och minska risken för biverkningar är det viktigt att du följer den doseringsanvisning som finns på din förpackning, och bara använda denna medicin för det den är avsedd för.

Vad är Pamol?

Pamol är en smärtstillande medicin som du kan använda vid lindrigare smärttillstånd.

Du kan också använda detta läkemedel om du har feber, då det har en febernedsättande effekt.

Det är ett av de receptfria läkemedel som bygger på paracetamol, som du på egen hand kan behandla tillfällig lindrigare smärta och febertillstånd med. Kom dock ihåg att det bara är en tillfällig behandling! Om du inte blir bättre efter några dagars behandling, eller till och med känner dig sämre ska du vända dig till läkare för att få hjälp.

Att tänka på innan du tar Pamol

Om du är allergisk mot paracetamol ska du inte använda Pamol!

Lider du av en allvarlig leversvikt ska du heller inte använda detta läkemedel. Pamol innehåller paracetamol, och detta ämne kan skada din lever om du tar det i stora mängder. Är din lever redan skadad behövs inte de stora mängderna för att ställa till ytterligare skada, därför ska du inte använda medicinen om du har en allvarlig leverskada.

Var försiktig

Vid vissa tillfällen finns anledning för dig att vara extra försiktig med Pamol. Dessa tillfällen är:

  • då du lider av nedsatt leverfunktion (leversvikt)
  • om du lider av kronisk alkoholism
  • om du lider av allvarlig njursvikt (din njurfunktion är nedsatt)
  • om du tar andra läkemedel som innehåller paracetamol

Om du tar andra läkemedel som innehåller paracetamol ska du vara försiktig med Pamol, eftersom ditt totala intag av paracetamol då kan bli för hög, vilket medför en ökad risk att du råkar ut för allvarliga leverskador. Du bör också känna till att en långvarig användning av smärtstillande medel som Pamol kan ge dig både huvudvärk och njurskador.

Se upp

Då du använder Pamol kan det finnas en risk, även om det är i sällsynta fall, att medicinen kan påverka de vita blodkropparna så att ditt infektionsförsvar försämras.

Därför är det viktigt att du, om du får en infektion som ger feber och kraftigt försämrat allmäntillstånd, eller om du får feber med, till exempel, ont i halsen eller munnen / svalget eller svårt att kasta vatten, genast uppsöker en läkare. Då kan de ta ett blodprov för att utesluta att du lider brist på vita blodkroppar.

Du kan dö av för mycket Pamol

Kanske tror du att ett receptfritt läkemedel är ofarligt, och det är inte helt ovanligt att man stoppar i sig fler tabletter än de rekommenderade.

Men gör inte det!

Det finns en risk att du blir förgiftad om du tar mer Pamol än den dos som rekommenderas, och en sådan förgiftning kan faktiskt vara dödlig. Du får heller ingen ökad smärtlindring av att ta mer medicin, det enda du uppnår är en ökad risk för allvarliga leverskador som kan vara livshotande. Om du har anledning att misstänka att du fått i dig en för hög dos, ska du därför genast kontakta läkare!

Avstå alkoholen

När du använder Pamol ska du inte dricka alkohol.

Detta gäller för alla läkemedel som innehåller paracetamol. Om du läser bipacksedeln, står där att medicinen inte ska användas tillsammans med alkohol, och då detta står måste du avstå från alkohol under den tid du tar medicinen.

Det är inte så att medicinen förstärker den effekt du får av alkohol, utan det handlar istället om de svåra leverskador paracetamol kan orsaka på din lever. I samband med alkohol blir denna risk mycket större och din lever kan till och med bli funktionsoduglig. Därför är det viktigt att du följer de angivna restriktionerna och helt enkelt struntar i alkoholen under behandlingstiden.

Biverkningar av Pamol

Alla mediciner kan ge biverkningar i större eller mindre utsträckning.

Så också Pamol.

Men, de flesta biverkningarna är ganska sällsynta då det gäller denna medicin. Du löper alltså inte speciellt stor risk att drabbas om du använder Pamol på det sätt som rekommenderas.

De biverkningar du kan drabbas av är nässelutslag eller andra hudutslag som drabbar färre än en av tusen användare. Ungefär lika många, eller lika få drabbas av höjda nivåer av leverenzymer i blodet.

I mycket sällsynta fall (färre än en av tio tusen) finns risken att du drabbas av allergiska reaktioner eller anafylaktisk chock. Det finns också en mycket liten risk att du drabbas av förändringar i din blodbildning, som minskade nivåer av blodplättar eller vita blodkroppar i ditt blod.

Om du använder Pamol under lång tid finns också en risk att dina njurar tar skada av detta.

Andra läkemedel tillsammans med Pamol

Du vet säkert att vissa läkemedel kan interagera med varandra.

Att en del läkemedel påverkar effektren av andra, eller själva påverkas av andra mediciner. Då du tar Pamol, är det samma mediciner som påverkas, och som kan påverka, som gäller för alla läkemedel med paracetamol. Om detta kan du läsa på sidan om paracetamol och andra läkemedel.

Pamol under graviditeten

Om du är gravid är det alltid klokt att rådgöra med din läkare, eller med personalen på ditt apotek innan du tar någon medicin över huvud taget.

Det finns dock ingenting som tyder på att det skulle vara farligt att använda Pamol då du är gravid eller ammar, så om du bara behöver en tillfällig behandling kan du ta dina tabletter. För att känna dig säker, och om du behöver ett smärtstillande preparat under längre tid kan du tala med din läkare om att använda Pamol.