≡ Menu

Paracetamol verkningsmekanism

Här kan du läsa mer om paracetamol verkningsmekanism – det vill säga hur läkemedlet fungerar, hur din kropp påverkas och nya rön.

När du har värk eller feber och köper ett läkemedel som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil är förmodligen det du bryr dig om att tabletten du tar hjälper mot dina besvär.

Men, det kan ibland också vara bra att veta hur ett läkemedel fungerar. Vad det är som gör att den där lilla tabletten vet vart den ska, och också utför sitt ”jobb”.

Du kanske har funderat på hur tabletten vet att det är huvudvärk du har, och även hjälper mot just denna. Det du då vill ha reda på är medicinens verkningsmekanism. Hur den fungerar och hur den påverkar din kropp för att ta bort smärta, eller ta ned din feber.

Ett gammalt läkemedel, en svårlöst gåta

Paracetamol är ett läkemedel som faktiskt använts mycket länge.

Ända sedan 1955 har det funnits på marknaden. Trots att du kunnat ta denna medicin så länge, och bli hjälpt av den, är det ingen som lyckats lösa gåtan fullt ut om dess verkningsmekanism. Det har lagts fram ett flertal olika teorier under åren, men riktigt hur det fungerar har ingen kunnat visa än idag.

Ett tag trodde forskare att de löst gåtan, men det visade sig då att det ämne de såg som en del av gåtans lösning inte ens fanns hos människan, så om den teorin hade stämt hade inte du som människa blivit hjälpt av dessa mediciner.

Trolig paracetamol verkningsmekanism

Även om inte forskarna kunnat komma fram till en helt klarlagd verkningsmekanism, vet de ändå en del om den medicin du använder i din vardag.

Att en tablett paracetamol kan hjälpa mot din huvudvärk, tandvärk eller annan värk tror man beror på att paracetamol påverkar flera olika mekanismer i din kropp, genom vilka din smärta uppstår.

Att läkemedlet också kan sänka din feber beror troligen på att molekylen påverkar det centra i ditt centrala nervsystem (CNS) som reglerar värme, så att värmeavgivningen ökar och din kroppstemperatur sjunker. Eftersom det inte är helt klarlagt kan du inte vara hundra procent säker på att det är på detta sätt medicinen fungerar, men det är i alla fall de teorier man går efter idag.

Nya upptäckter görs

Det är naturligtvis många som vill lösa denna gamla gåta, och det forskas ständigt på den exakta verkningsmekanismen hos paracetamol.

Nya forskningsresultat har kommit ett steg längre, och man hoppas att man med hjälp av dem kan få fram nya smärtstillande medel, som saknar de faror för leverskador som följer med stora doser av paracetamol.

De nya rönen visar att en nedbrytningsprodukt av paracetamol aktiverar en receptor, som kallas TRPA1.

Det är detta som ger den smärtstillande effekten. Och då det handlar om medicinsk forskning är det det exakta förloppet man vill åt, för att kunna dra nytta av det i fortsatt utveckling av nya, bättre läkemedel med mindre biverkningar.

För dig som bara tar någon enstaka tablett då och då, för att lindra lättare smärttillstånd spelar den egentliga paracetamol verkningsmekanismen inte så stor roll.