≡ Menu

Innan du tar

Innan du använder Paracetamol, ett par saker som du bör veta.

Oavsett vilket läkemedel du tar så finns det olika faktorer att ta hänsyn till och olika saker att tänka på noga före behandlingens start. Detta gäller även läkemedel som har Paracetamol som huvudsakligt verkningsämne, trots att många tror att detta ämne är helt ofarligt med tanke på att många av de mediciner som innehåller ämnet säljs utan krav på recept.

Undvik paracetamol om du har alkoholproblem

Flera av de läkemedel som innehåller paracetamol är olämpliga att ta om du lider av alkoholproblem.

Även leverskador och leversjukdom kan vara anledning att avstå från dessa mediciner. Om du har problem med levern bör du ringa till din läkare och fråga om råd innan du tar ett medel med paracetamol.

De flesta läkemedel går bra att kombinera med paracetamol, men om du tar något av följande läkemedel bör du fråga en läkare innan du tar någon medicin som innehåller paracetamol.

  • Det blodförtunnande medlet Warfarin. Om du bara tar enstaka låga doser av paracetamol bör det inte vara något problem, men långvarig behandling med paracetamol i kombination med warfarin är inte att rekommendera.
  • Rifampicin
  • Olika läkemedel mot epilepsi, exempelvis karbamazepin.
  • Rifampicin som används för att behandla tuberkulos.

Det är viktigt att du rådgör med kunnig sjukvårdspersonal innan du kombinerar dessa mediciner med paracetamol, och detta gäller även om du använder probenecid som är en medicin mot gikt, eller kolestyramin som används för att sänka höga blodfetter.

Att du inte bör ta paracetamolmedicin om du inte tål paracetamol är troligtvis en självklarhet för dig, men kom även ihåg att se över övriga ämnen i medicinen du väljer, för att se till att du inte är överkänslig mot någon av dem. Om du efter användning skulle utveckla någon allergisk reaktion är det viktigt att du genast kontaktar sjukvårdspersonal för att få hjälp.

Paracetamol under graviditet – riskfritt eller farligt?

När du är gravid blir du oftast avrådd att avstå från det ena och det andra, både när det gäller mat och mediciner.

Receptfria mediciner innehållande paracetamol är dock ofarliga att ta under graviditeten. Citodon är ett receptbelagt läkemedel innehållande paracetamol som dock inte bör tas under tiden du är gravid, såvida inte din läkare uttryckligen rekommenderat detta.

Om du ammar och drabbas av huvudvärk, feber eller värk i leder vill du förstås kunna ta ett läkemedel som kan lindra dina besvär.

Det har visat sig att paracetamol går ut i modersmjölken, men det finns inget som tyder på att det påverkar ditt barn. Du kan med andra ord ta receptfria paracetamolmediciner under kortare perioder när du ammar, men någon långvarig behandling under amningsperioden är inte att rekommendera om du inte har diskuterat det noga med din läkare och fått rekommendationen att ta paracetamol under en längre tid.

Köra bil med paracetamol i kroppen – riskfyllt eller problemfritt?

Eftersom läkemedel med paracetamol som verksam substans hör till de vanligaste läkemedlen i Sverige förekommer det troligtvis att du behöver ta bilen någonstans efter att du tagit en eller ett par tabletter.

Frågan är då om du tryggt kan göra det, eller om medicinerna kan påverka din körförmåga.

Svaret är att receptfria medel som Alvedon, Panodil, Pamol med flera kan användas utan att de påverkar din körförmåga, medan det receptbelagda medlet Citodon däremot kan göra att du blir trött och ibland dåsig, vilket kan innebära att det inte är lämpligt för dig att köra bil efter att du tagit dina tabletter. Så länge det är de receptfria paracetamolmedicinerna du använder kan du dock lugnt fortsätta köra bil som vanligt utan att oroa dig.