≡ Menu

Panocod

Panocod är ett smärtstillande medel som också har en febernedsättande effekt.

Detta läkemedel innehåller både paracetamol och kodein.

Medicinen är receptbelagd, så du kan alltså inte själv gå till apoteket och köpa den. Den finns som tabletter och som brustabletter, och varje tablett innehåller 500 mg paracetamol och 30 mg kodein.

Så fungerar Panocod

Exakt hur ämnet paracetamol fungerar är inte helt klarlagt, men troligtvis är det så att ämnet kan minska effekten av flera olika ämnen som kan bildas i din kropp vid skador och inflammationer, ämnen som då framkallar smärta. Om effekten av dessa minskas dämpas också din smärta.

Kodeinet i Panacod höjer din smärttröskel och bromsar smärtimpulserna till din hjärna, och detta gör att du inte upplever smärtan lika intensivt.

Genom att påverka värmereglerande centra i din hjärna, kan paracetamol också sänka din kroppstemperatur då du har feber.

Medicinen börjar verka cirka en halvtimme till en timme efter att du tagit den, och den maximala smärtlindringen får du oftast efter ett par timmar.

Så doserar du

Eftersom detta är en medicin som är receptbelagd, kommer din läkare att ange den dos du ska ta. Denna dosering är anpassad till just dig och dina behov, och det är därför viktigt att du följer den.

Om du är vuxen är det vanligen en dosering på en till två tabletter en till fyra gånger per dygn, men som sagt är det din läkares dosering som gäller för dig. Du får dock aldrig ta mer än åtta tabletter per dygn!

Risk att du blir beroende

Det finns en viss risk att du blir beroende av denna medicin, och då är det kodeinet som är det ämne som framkallar beroende. Därför ska du i första hand använda denna medicin mot tillfällig smärta.

Om du skulle uppleva att medicinen inte hjälper lika bra efter en tids användande, eller om du känner av abstinensbesvär då du inte tar den, kan detta vara ett tecken på att du håller på att utveckla ett beroende och då ska du genast kontakta din läkare.

Om du får återkommande smärta är det bästa att prova andra smärtstillande mediciner innan du återigen behandlas med Panocod.

Ta inte Panocod om…

Om du lider av gallvägsbesvär ska du inte ta Panocod.

Inte heller om du är allergisk mot paracetamol eller kodein, eller något annat ämne som ingår i dessa tabletter. Om du har en leverskada, eller har alkoholproblem ska du heller inte använda detta läkemedel utan att först ha rådgjort med din läkare.

Om du ammar är inte Panocod ett läkemedel du ska ta, utan då får du se dig om efter en lämpligare smärtstillande medicin.

Var alltså extra uppmärksam om du:

  • har gallvägsbesvär
  • är allergisk mot paracetamol eller kodein
  • om du har en leverskada
  • om du har alkoholproblem
  • om du ammar eller är gravid

Viktigt att tänka på

Panocod är alltså ett läkemedel som innehåller paracetamol och kodein.

Om du äter mediciner med paracetamol är det viktigt att du känner till att höga doser av detta ämne, särskilt om det tas under längre tid, kan vara mycket farligt. Din lever kan skadas mycket allvarligt, och i värsta fall kan den sluta fungera helt. Då tvingas du till en levertransplantation om du över huvud taget ska överleva.

För höga doser av Panocod kan också leda till nedsatt andningsfunktion. Därför är det viktigt att du vet, om du äter andra mediciner samtidigt med Panocod, vad dessa mediciner innehåller. Detta för att vara säker på att du inte äter flera olika preparat med paracetamol, eftersom risken för förgiftning då ökar markant.

Tar du bara ett läkemedel kan du lätt hålla koll på hur mycket du får i dig, genom att följa den rekommenderade dosen, men blir det flera med samma verksamma substans kommer du snabbt upp i för höga doser trots att du följer rekommendationerna på vart och ett.

Ta därför aldrig flera läkemedel med paracetamol samtidigt, om inte din läkare uttryckligen sagt att du ska det.

Risken att du ska råka ut för leverskador ökar om du missbrukar alkohol, så om du har sådana besvär ska du alltid tala om det för din läkare så att han kan avgöra om det är lämpligt att du tar Panocod. Du får inte använda läkemedlet tillsammans med alkohol. Det ger ingen högre berusningseffekt, men det ökar riskerna för allvarliga skador.

Lider du av astma bör du rådgöra med din läkare innan du tar Panocod, eftersom det inte alltid är lämpligt med denna medicin då.

Om du ordinerats att äta saltfattig kost, eller har högt blodtryck eller dålig hjärt/ njurfunktion bör du inte använda Panocod brustabletter eftersom dessa innehåller natriumsalt.

Kan påverka din förmåga att köra bil

Kodeinet i Panocod kan göra att du blir trött och dåsig och att din reaktionsförmåga blir sämre.

Därför måste du tänka efter innan du sätter dig bakom ratten, och känna efter att du verkligen kan koncentrera dig nog. Det ligger på ditt eget ansvar att bedöma om du är i skicka att köra bil, eller sköta avancerade maskiner.

Om du äter andra mediciner

Läkemedel kan interagera med varandra.

Det vill säga, de kan påverka varandras effekter, och i vissa fall kan en medicin försämra en annans effekt, i andra fall kan effekten bli större än förväntat, och inget av detta är önskvärt. Eftersom din läkare skriver ut en dosering som passar dig och dina besvär räknar han med att medicinen ska fungera som tänkt. Tar du samtidigt ett annat läkemedel som påverkar den medicinen blir ju inte effekten den tänkta, och du skulle kanske behöva en helt annan dosering, eller till och med ett annat läkemedel.

De läkemedel som påverkar eller påverkas av Panocod är de samma som interagerar med paracetamol i allmänhet.

Du kan läsa om läkemedel som interagerar med Panocod på den speciella sidan om paracetamol och andra läkemedel.