≡ Menu

Citodon beroende

Här hittar du information om Citodon beroende och hur du kan undvika att bli beroende av Citodon.

Citodon är ett receptbelagt läkemedel som förutom paracetamol även innehåller kodein, vilket gör den smärtstillande effekten dubbel. Om du har värk eller smärtor som behöver lindras kan det hända att din läkare skriver ut Citodon till dig, men det du bör känna till är att Citodon kan leda till beroende om det används under lång tid.

Precis som med så många andra mediciner är det därför viktigt att du inte tar detta läkemedel i onödan, utan enbart när du verkligen behöver det.

Håll dig till dosen för att undvika beroende

Långvarig användning av Citodon kan alltså leda till beroende, och risken ökar naturligtvis ju större dos du tar.

Det är av denna anledning mycket viktigt att du tar den dos som anges på bipacksedeln, förutsatt att din behandlande läkare inte föreskrivit annan dos.

1-2 Citodontabletter vid 1-4 tillfällen per dygn är den vanligaste dosen för vuxna, och barn bör överhuvudtaget inte använda detta läkemedel.

Förutom att en ökad dos kan öka risken för beroende så kan det även leda till skador på din lever samt nedsatt andningsförmåga. Det finns med andra ord goda skäl till att följa doseringsrekommendationerna.

Ju kortare behandlingstid desto bättre

Citodon ger ofta kraftigare effekt än receptfria läkemedel innehållande paracetamol, och därför kan din läkare välja att låta dig ta detta läkemedel om du plågas av smärtor och värk i exempelvis leder eller muskler.

Det är dock viktigt att behandlingsperioden inte blir längre än nödvändigt, och om du, trots behandling med Citodon inte blir bättre är det viktigt att du kontaktar din läkare för att diskutera huruvida du bör byta medicin eftersom en lång behandlingsperiod kan leda till att du utvecklar ett beroende av Citodon. Din läkare kan isåfall hjälpa dig att hitta en alternativ medicin som kanske kan ge bättre effekt.

Under kortvarig behandling brukar dock Citodon vara effektiv och till stor hjälp.

Om du har behandlats med Citodon under en period och befarar att du blivit beroende av läkemedlet är det viktigt att du vänder dig till din läkare för att diskutera situationen och för att få hjälp med att komma över ditt missbruk. Han eller hon vet vad som är bäst för dig och hur ni ska gå vidare för att lösa situationen.

Det finns hjälp att få och det finns andra mediciner som kan hjälpa dig att bli av med värken som du lider av, som är anledningen till att du fick Citodon från början.