≡ Menu

Citodon 500 mg tablett

Det receptbelagda läkemedlet Citodon 500 mg finns i olika stora förpackningar där varje tablett innehåller 500 mg paracetamol och 30 mg kodein.

En läkare avgör vilken förpackning som passar dig bäst, beroende på hur länge han tror att du kommer behöva använda medicinen.

De vanligaste förpackningsstorlekarna innehåller 20 tabletter, 50 tabletter och 100 tabletter. Du bör naturligtvis följa de råd och rekommendationer som din läkare kommit med, men tänk också på att inte bruka medicinen under en längre period än dina besvär kräver, eftersom du kan bli beroende av detta läkemedel om du brukar det under lång tid.

Kan råda bot på dina smärtor

Som du säkert vet så hjälper alla läkemedel med paracetamol mot värk, feber och exempelvis muskelsmärtor.

Många av dem kan köpas receptfritt på närmaste apotek, men detta gäller alltså inte Citodon. Anledningen är att Citodon 500mg förutom paracetamol även innehåller kodein, och därmed har en kraftigare effekt. Det innebär att den på ett mer effektivt sätt kan hjälpa dig att få bukt med värk i leder och muskler, och det är en medicin som vanligtvis ger snabb effekt.

Citodon verkar även febernedsättande och kan användas om du behöver få ner hög feber snabbt, men det är framför allt för dess smärtlindrande effekter den brukar skrivas ut av läkare.

Oerhört viktigt att inte överdosera Citodon 500 mg tablett

Alla läkemedel som innehåller paracetamol kan ge mycket svåra skador på din lever om du överdoserar, och detta gäller givetvis även när du medicineras med Citodon 500mg.

Du måste, utan undantag hålla dig till den dos din läkare beslutat om, eller den dos som står på förpackningen. Vanligtvis är denna dos 1-2 tabletter a 500mg vid 1 till 4 tillfällen per dygn. Om du trots allt skulle råka få i dig mer av medicinen så måste du utan dröjsmål kontakta läkare för att du ska kunna få motgift så snabbt som möjligt.

Du kan drabbas av leverskador även om du tidigare varit fullt frisk, och därför bör du ta detta på största allvar.

Du kan bli trött av Citodon

Under den period du behandlas med Citodon 500mg tabletter kan det hända att du känner dig tröttare än vanligt och att du upplever dåsighet.

Detta är vanliga biverkningar av dessa tabletter, och det är därför viktigt att du verkligen känner efter innan du sätter dig bakom ratten i bilen för att köra någonstans. Det kan hända att din reaktionsförmåga försämras till följd av din medicinering, och det kan därför vara bättre att avstå från att köra bil medan du tar dessa tabletter.

Du är den som känner din kropp bäst och som bäst kan avgöra om det är lämpligt för just dig att köra bil eller inte efter att du tagit dina Citodon 500 mg tabletter.