≡ Menu

Citodon dosering

Så doserar du Citodon.

Citodon är ett receptbelagt läkemedel som du kan få utskrivet mot smärta, men det har också en febernedsättande effekt.

Citodon har två verksamma substanser; paracetamol och kodein. Du kan få läkemedlet i tre olika varianter, beroende på ditt behov och hur gammal du är. Det finns Citodon, Citodon minor och Citodon forte.

De innehåller olika mängd paracetamol och kodein.

Det är inte bara i olika styrka du kan få denna medicin. Den finns också i olika former. Om din läkare skriver ut Citodon kan han välja på att ge dig medicinen i form av tabletter, brustabletter eller som stolpiller.

Citodon forte får du som stolpiller, likaså Citodon minor, men i den senare ingår en mindre mängd av de verksamma ämnena och därför kan du använda denna medicin om du är barn.

Rätt dosering

För att du ska få den bästa tänkbara effekten av ett läkemedel, och för att minska riskerna att du ska få biverkningar eller oönskade skador av din medicin, är det mycket viktigt att du följer den dosering din läkare har föreskrivit.

Den doseringen är anpassad efter just din kropp och de besvär som gör att du måste ta medicinen.

Om du hör andra som tar en annan dosering, beror inte det på att du fått fel, utan att det kan finnas skillnader i kropp, tillstånd och behov som gör att ni får olika doser.

Om du är vuxen, är den vanligaste doseringen att du tar en till två tabletter, brustabletter eller stolpiller mellan en och fyra gånger per dygn. Du får aldrig ta mer än sammanlagt åtta stolpiller eller tabletter per dygn av denna medicin. Det är mycket viktigt!

Kom också ihåg att ovan nämnda dosering bara är ett exempel på en vanligt förekommande dosering. Det är inte säkert att du ska ta denna mängd. Den mängd medicin du ska ta står på etiketten på din förpackning och bestäms alltså av din läkare. Har etiketten försvunnit, eller om du inte kan läsa vad som står där ska du kontakta din läkare eller apoteket för att få klarhet i vilken dos du får ta.

Citodon forte kräver annan dosering

Om den medicin du fått utskriven heter Citodon forte har du fått ett läkemedel som i sig har en större mängd av både paracetamol och kodein. Detta påverkar naturligtvis också doseringen.

För att inte riskera att du får en paracetamolförgiftning, eller andra skador av för höga halter av läkemedlet, får du aldrig ta mer än högst fyra stolpiller på ett dygn. Dessa fördelar du då på ett piller fyra gånger per dygn. Även här är det dock naturligtvis din läkares ordination som gäller. Står det att du ska ta ett stolpiller två gånger om dagen är det detta som gäller i ditt fall, trots att den vanliga doseringen sätts till fyra per dygn. Det kan finnas flera olika omständigheter som gör att fyra per dygn är alldeles för mycket för dig.

Du ska alltså följa läkarens ordination till punkt och pricka.

Dosering av Citodon minor

Citodon minor innehåller mindre mängder av paracetamol och kodein än de båda andra varianterna.

Därför kan du också ge detta till ett barn, eller om du är barn kan du få denna medicin av din doktor.

När det handlar om barn är det förstås extra viktigt att följa doktorns råd.

Då är det inte bara besvären och behovet som avgör vilken dos du ordineras, utan då måste doktorn också ta hänsyn till hur mycket barnet väger.

Det finns en lista över den allra vanligaste doseringen, men detta är alltså inte något du ska följa, när du ger Citodon minor till ditt barn. Du ska enbart följa läkarens föreskrifter, och du får absolut inte ge ditt barn mer medicin.

Den vanligaste doseringen är:

  • små barn, (ca 3 till 7 år), med en vikt på 15 – 25 kilo, ½ -1 stolpiller, 1-4 gånger per dygn
  • barn mellan 25 och 40 kilo (ca 7 till 12 år) kan få 1 stolpiller 1 – 4 gånger per dygn
  • barn över 40 kilo och över 12 år kan doseras med 1 -2 stolpiller 1 – 4 gånger om dygnet

Kom dock än en gång ihåg att detta bara är exempel på vanlig dosering, och inte den just du ska gå efter.

Din läkare vet exakt hur mycket medicin ditt barn behöver, och hur mycket du kan ge utan att barnet tar skada.