≡ Menu

Citodon biverkningar

Här kan du läsa om Citodon biverkningar, vanliga, mindre vanliga och sällsynta.

Om du har fått Citodon utskrivet, har du fått ett smärtstillande och också ett febernedsättande läkemedel, som består av två aktiva substanser; paracetamol och kodein.

Flera olika biverkningar av Citodon

Citodon finns i flera olika former, och din läkare avgör vilken form som är lämpligast i ditt fall.

Du kan få medicinen som brustablett eller vanlig filmdragerad tablett, men du kan också få den i form av stolpiller, och då finns det i två olika styrkor, där den svagaste är avsedd för barn.

Fler biverkningar med kodein

De vanligaste smärtlindrande medicinerna som innehåller paracetamol ger relativt få biverkningar, och de som förekommer är ändå sällsynta.

Då det handlar om Citodon är biverkningarna några fler, eftersom denna medicin också har ett annat aktivt ämne; kodein. Men, även om det finns en viss risk för fler biverkningar bör du veta att du inte kommer att drabbas av alla, det är inte ens säkert att du kommer att känna av någon av dem.

De vanligaste Citodon biverkningarna

De biverkningar som är vanligast, räknas in i gruppen vanliga, och det betyder att de drabbar fler än en av hundra användare.

Dessa biverkningar är alltså ganska vanliga, så det är inte osannolikt att du drabbas av någon av dem. Å andra sidan är inte detta speciellt allvarliga biverkningar, så den risken bör inte avskräcka dig från att ta din medicin.

Det du troligast råkar ut för, om du får några biverkningar är:

 • illamående
 • förstoppning
 • trötthet

Om du har en benägenhet för kramp i gallvägarna, är det också en biverkning som du kan drabbas av. Den är mer ovanlig, det är mindre än en av hundra som drabbas av sådan kramp, och det är då personer som har en benägenhet för dessa besvär.

Biverkningar Citodon – sällsynta

De biverkningar som räknas som sällsynta drabbar färre än en av tusen av de som använder Citodon.

Detta är de biverkningar du kan hitta hos alla värkmediciner med paracetamol, nämligen:

 • hudutslag
 • nedsatt njurfunktion
 • leverskada
 • allergiska reaktioner

De allergiska reaktionerna kan drabba dig som:

 • nässelutslag
 • svullnad i ansiktet, läppar, tunga och svalg
 • andnöd
 • svårigheter att svälja

Om du drabbas av några av ovanstående allergiska reaktioner ska du kontakta din läkare och också sluta ta medicinen.

Leverskador kan du drabbas av om du använder Citodon i samband med alkoholmissbruk. Så om du har problem med ditt alkoholanvändande ska du inte ta Citodon utan läkares ordination.

Om du använder Citodon under lång tid finns det en viss risk att du kan drabbas av njurskador som ger dig en nedsatt njurfunktion.

Mycket sällsynt Citodon biverkningar

Den sista biverkningen på listan är mycket sällsynt.

Den drabbar färre än en av tio tusen användare, så risken att du ska drabbas är mycket liten. Den finns dock, och du bör därför få information om den.

Denna oönskade effekt av Citodon är att du kan få en inflammation i bukspottskörteln.

Om du upptäcker någon eller några biverkningar som inte finns antecknade här kan du prata med din läkare eller med personalen på apoteket och berätta om dina upplevelser. För att alla som använder en medicin ska kunna få full information om vilka biverkningar som kan komma är det viktigt att alla rapporteras. Du kan också om du vill, rapportera direkt till läkemedelsverket.

De har på sin hemsida en speciell blankett där du som privatperson och konsument kan rapportera in Citodon biverkningar som inte tidigare är kända.