≡ Menu

Citodon forte

Har du fått Citodon forte utskrivet har du fått ett läkemedel som är både smärtstillande och febernedsättande.Det finns två aktiva ämnen i denna medicin, nämligen paracetamol och kodein.

Medicinen finns i tre olika varianter, där den främsta skillnaden är styrkan på läkemedlet, eller med andra ord, de innehåller olika mängd av de aktiva substanserna.

Den ”lättaste” varianten heter Citodon minor och den är främst avsedd för barn.

Sedan finns mellanvarianten Citodon. Den tredje, Citodon forte är, som namnet antyder den starkaste varianten av detta läkemedel.

Vad är Citodon forte?

Det kan vara bra för dig att känna till lite om din medicin.

Om du vet vad den är bra mot, hur den fungerar, och om den kan ge eventuella biverkningar, och hur du i så fall bäst ska undvika dem, kan du känna dig tryggare med din medicin. Du behöver inte oroa dig på samma sätt som du gör om du inte vet någonting om det du stoppar i dig.

Citodon forte är alltså en medicin som du fått för att dämpa värk och smärta. Den kan också ta ned din temperatur om du har feber.

De verksamma substanserna är paracetamol, som är både smärtstillande och febernedsättande, och kodein som har till uppgift att förstärka den smärtstillande effekten. Det är alltså främst tillsatsen av kodein som gör denna medicin mer effektiv mot smärta, än de som bara innehåller paracetamol.

Till skillnad mot många andra smärtstillande medel kan du använda Citodon forte även om du har en känslig mage, eller om du har en ökad blödningsbenägenhet.

Medicinen får du i form av stolpiller, den finns alltså inte som tablett.

Detta är en stor fördel om du har svårt att svälja tabletter, eller om du har besvär med illamående och kräkningar.

Se upp

Om du är allergisk mot paracetamol, kodein eller något annat innehållsmedel i Citodon forte, ska du inte använda medicinen.

Kontakta då istället din läkare, så kan du kanske få något som passar dig bättre.

Om du lider av besvär i gallvägarna är detta inte en lämplig medicin. Då ska du inte ta den, utan berätta för din doktor om dina besvär så att han får möjlighet att skriva ut ett lämpligare läkemedel till dig.

Om du har alkoholproblem, astma eller någon leverskada ska du heller inte använda denna medicin utan att rådfråga din läkare.

Du får inte använda Citodon forte tillsammans med alkohol.

Risk för allvarliga leverskador

Ta aldrig mer av denna medicin än du fått ordinerat!

Det finns stora risker med att på egen hand öka dosen, eftersom för höga halter av paracetamol kan ge dig mycket allvarliga leverskador. Det kan till och med gå så illa att din lever slås ut helt, och då kommer du att dö om inte din lever kan bytas ut.

Du får ingen ökad smärtlindring av att öka dosen, det är bara riskerna som ökar.

En sådan förgiftning kan du få om du tar för stora doser av Citodon forte, men också om du använder medicinen under en längre tid, och kanske i lite för hög dos. En längre periods användande medför också en risk att du blir beroende.

Om du har alkoholproblem löper du än större risk för dessa svåra leverskador. Dels för att din lever redan kan vara skadad av alkoholen, dels för att kroppens kondition kan vara allmänt nedsatt efter en periods drickande, och då klarar kroppen inte att ta hand om de giftiga ämnen som bildas under medicinens nedbrytande i din kropp.

Kan du ta Citodon forte om du är gravid?

Är du gravid ska du aldrig ta något läkemedel utan att rådgöra med en läkare.

Det är svårt för dig att hålla reda på vilka läkemedel som kan skada ditt barn, och vilka som är ofarliga. Då det gäller Citodon forte är det också den regeln du ska förhålla dig till. Det finns möjlighet att du kan ta medicinen, men under graviditet får du endast använda den efter din läkares ordination. Samma sak gäller om du ammar. Du måste tala med din läkare innan du tar denna medicin även då, för att kunna vara säker. Medlet går över i modersmjölken och det har förekommit att spädbarn blivit påverkade. Om du måste behandlas med Citodon forte när du ammar ska du därför ta den lägsta dosen, och hålla ditt barn under uppsikt.

Om barnet visar tecken som kan tyda på läkemedelspåverkan, som om barnet till exempel blir slött, får små pupiller, slapp muskulatur, påverkad andning eller svårigheter med amningen ska du kontakta närmaste sjukvårdsinrättning.

Om du tar andra mediciner

Om du tar andra mediciner kommer förstås funderingar på om du kan ta dem samtidigt som du behandlas med Citodon forte.

Det finns en rad läkemedel som kan påverkas av citodon, eller som själva påverkar effekten av Citodon. Vilka läkemedel det handlar om kan du läsa under paracetamol och andra läkemedel. Om du använder någon av de mediciner du ser där ska du tala om det för din läkare, så kan han/hon avgöra om det är lämpligt att du tar Citodon forte, eller om doseringen kan behöva ändras på grund av andra läkemedels inverkan.

De vanligaste biverkningarna

Biverkningar finns hos de flesta läkemedel.

De biverkningar som du kan få av paracetamol kan du läsa om på sidan om paracetamol biverkningar. De biverkningar som finns beskrivna där är allmänna för de smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol.

De vanligaste, som drabbar fler än en procent av användarna är:

  • trötthet
  • förstoppning
  • illamående
  • irritation av ändtarmens slemhinna

Något mindre vanligt, men ändå inte helt ovanligt är att du kan få kramp i gallvägarna om du brukar ha sådana besvär. Detta är en anledning till att du inte ska ta Citodon forte om du har besvär från gallvägarna.

Övriga, och mer sällsynta Citodon forte biverkningar kan du alltså läsa om på annan sida.