≡ Menu

Citodon brus

Citodon brus är ett receptbelagt läkemedel mot värk och smärta, och som också har förmågan att sätta ned din feber.

Det är den verksamma substansen paracetamol som kan ordna båda dessa saker. Medicinen innehåller också kodein, som förstärker den smärtstillande effekten och dämpar din smärta ännu mer än vad ett receptfritt smärtstillande medel med paracetamol gör.

Flera varianter

Citodon kan du få i flera olika varianter.

Din läkare kan skriva ut tabletter, stolpiller eller brustabletter. Vilken variant du får bestämmer din läkare och denne utgår då från dina behov och besvär.

Har du kanske svårt att svälja tabletter kan det vara lämpligt med stolpiller eller brustabletter, medan stolpiller är det klart bästa alternativet om du lider av illamående eller kräkningar eftersom du annars riskerar att tabletten kommer upp innan den hunnit göra verkan.

Vad är Citodon brus?

Om du får Citodon brus, får du en förpackning med vita, platta brustabletter som du ska lösa upp i ett halvt glas vatten då du tar dem.

De har en citrussmak vilket gör att det är lättare att dricka bruslösningen. En fördel med Citodon är att du kan använda Citodon brus även om du har en känslig mage, och du kan ta medicinen även om du har lätt att få blödningar.

Att tänka på när du fått Citodon brus

Innan du tar din första brustablett finns det några saker du ska tänka på:

 • är du allergisk mot paracetamol eller kodein?
 • har du besvär från gallvägarna?

Om svaret på någon av dessa frågor är ja ska du inte använda medicinen, utan istället vända dig till din läkare och berätta om dina besvär.

Annat att tänka på är:

 • ta aldrig mer än din läkare föreskrivit!
 • prata med din läkare innan du tar Citodon brus, om du använder andra läkemedel med paracetamol
 • använd inte Citodon tillsammans med alkohol
 • om du har astma eller leverskada ska du tala med din läkare innan du använder denna medicin
 • har du alkoholproblem ska du inte använda medlet utan läkares inrådan
 • är du ordinerad saltfattig kost är inte Citodon brus lämpligt, eftersom dessa tabletter innehåller natrium

Risker med Citodon brus

Det finns några risker med att använda Citodon brus, som du bör känna till för att på ett så säkert sätt som möjligt kunna sköta din behandling.

Den första och största risken, uppkommer om du tar för mycket av medicinen. Paracetamol i för stora doser kan leda till livshotande tillstånd, eftersom du riskerar att din lever bryts ned.

Denna förgiftning och leverskada kan du råka ut för om du får i dig för mycket paracetamol, vilket kan ske dels om du tar en stor dos på en gång, dels om du använder medicinen under en längre tid, och kan ske i något större dos än ordinerat. Det är alltså mycket viktigt att du noga följer din läkares ordination och inte på något sätt försöker öka dosen på egen hand. Det ger heller ingen ökad smärtlindring om du tar större doser, utan det är bara riskerna att skadas allvarligt som ökar.

Det finns också en risk att du blir beroende om du tar medicinen under en lång tid.

Det är på grund av paracetamols giftighet som du inte ska ta medlet om du missbrukar alkohol eller har en leverskada.

När medlet bryts ned i din lever bildas farliga ämnen som din kropp lätt klarar av att ta hand om när du tar den dos du ordinerats, och din kropp är i tillräckligt gott skick. Men om din lever redan är skadad eller om din kropp har en nedsatt funktion på grund av långvarigt alkoholintag, behövs inga stora mängder för att orsaka en sådan förgiftning.

Därför måste det vara enbart på läkarens inrådan du använder Citodon i dessa fall, och då kommer doktorn troligen att noga följa upp med täta blodprover.

Ring snabbt om du tar för mycket

Om du får i dig för mycket av detta medel är det viktigt att du mycket snabbt kommer under vård.

Om din lever tar skada, är detta så lömskt att du kanske inte märker något förrän det är för sent. En leverskada ger sig inte till känna förrän leverfunktionen blir mycket dålig, och då kan det som sagt vara för sent att sätta in någon behandling. Detta kan medföra att du faktiskt kan dö av en sådan förgiftning.

Om du får vård snabbt efter att du tagit en överdos kan man sätta in ett motgift, och du får då vårdas på intensivvårdsavdelning tills din lever läkts.

Biverkningar

Även Citodon brus kan ge dig biverkningar.

Du kan läsa om dessa på sidan om paracetamol och biverkningar. Där hittar du alla de biverkningar som det finns en viss risk att du kan drabbas av.

Du bör dock hålla i minnet att du inte alls behöver få några biverkningar, och att du definitivt inte kommer att få alla de som står uppsatta. Alla dessa biverkningar är samlade från alla patienter som använt läkemedel med paracetamol, och det är alltså utspritt på en stor skara människor.

De biverkningar som är vanligast drabbar runt en procent, och de är:

 • illamående
 • förstoppning
 • trötthet

Kramp i gallvägarna är också en biverkning som du kan få.

Det drabbar färre än en procent, men är ändå såpass vanligt att det bör nämnas. De andra biverkningarna du kan läsa om är mycket mer sällsynta än så.

Andra läkemedel i kombination

Du vet säkert att inte alla mediciner passar ihop med varandra.

De mediciner som interagerar med Citodon påverkas också av andra läkemedel med paracetamol, och du kan läsa om dem på sidan om paracetamol och andra läkemedel.

Där får du en fullständig lista på de läkemedel du ska vara uppmärksam på, och om du tar något av dem ska du kontakta din läkare.

Det kan hända att något läkemedel behöver bytas ut, eller någon dosering behöver ändras.