≡ Menu

Citodon minor

Citodon minor är ett smärtstillande läkemedel som i första hand är tänkt för barn.

Läkemedlet ges i form av stolpiller, och dessa innehåller en mindre mängd av de aktiva ämnena paracetamol och kodein än motsvarande medicin för vuxna.

Ditt barn kan få denna medicin mot värk och smärta som bedöms vara för stark för att det ska hjälpa med vanliga receptfria värkmediciner.

Att tänka på innan du ger ditt barn Citodon minor

Om ditt barn lider av allergi mot något av de ämnen som ingår i medicinen, till exempel paracetamol eller kodein ska du inte ge medicinen.

Det ska du inte heller göra om ditt barn har gallvägsbesvär, eftersom denna medicin kan ge kramp i gallvägarna om man brukar få sådana problem. Detta är dock en mycket sällsynt biverkning av Citodon när det handlar om barn, och då det ändå drabbar barn är det oftast äldre barn som drabbas.

Om ditt barn tar andra läkemedel som innehåller paracetamol, ska du inte ge Citodon minor utan att först rådgöra med din läkare. Det finns risk att ditt barn i så fall får i sig för mycket paracetamol, vilket kan vara mycket skadligt för barnets lever. Av samma anledning är det också viktigt att du aldrig ger ditt barn mer medicin än doktorn ordinerat.

Om ditt barn har astma måste du också först tala med läkaren, om detta, innan du ger barnet Citodon minor.

Det finns en risk att ditt barn kan bli beroende av medicinen om du ger det under en längre period, så du ska inte utöka behandlingsperioden på egen hand, utan helt följa läkarens föreskrifter.

Tar barnet andra mediciner?

Om ditt barn använder andra mediciner är det en del att se upp med.

Vissa mediciner fungerar inte så bra ihop. Ibland kanske någon medicin måste bytas ut, och i andra fall kanske läkaren måste ändra dosen på något läkemedel om det tas samtidigt med andra mediciner. Vilka läkemedel det gäller då du ger ditt barn Citodon minor kan du se på sidan om paracetamol och andra läkemedel.

Där hittar du all information du kan behöva om detta ämne.

Om du känner igen något av de läkemedel som anges där, som ett medel ditt barn använder, ska du kontakta doktorn för att få råd om hur behandlingen ska fortsätta.

Ditt barn kan drabbas av biverkningar

De vanligaste biverkningarna då ditt barn tar Citodon minor är att barnet kan drabbas av trötthet, illamående, förstoppning och irritation i ändtarmens slemhinna.

Detta är ganska vanliga biverkningar som drabbar mer än en procent av de som använder läkemedel med paracetamol. Det är däremot inte säkert att ditt just ditt barn kommer att få någon biverkning alls av sin medicin.

Övriga biverkningar kan du läsa om på sidan om paracetamol – biverkningar. Biverkningarna ser likadana ut oavsett vilka läkemedel med paracetamol du eller ditt barn använder.

Om ditt barn visar tecken på en allergisk reaktion på medicinen ska du genast sluta ge medicin och kontakta läkare!

Dosering av Citodon minor

När du fått Citodon minor utskrivet till ditt barn ska du följa den doseringsanvisning som din läkare gett.

Denna står på den etikett som sitter på förpackningen.

Vanligen sätts doseringen enligt följande:

  • barn 15 – 25 kilo (ca 3-7 år), ett halvt till ett stolpiller 1 – 4 gånger per dygn
  • barn 25 – 40 kilo (ca 7 – 12 år) ett piller 1 -4 gånger per dygn
  • barn över 40 kilo (över 12 år) ett till två stolpiller 1 – 4 gånger per dygn

Detta är alltså den vanligaste doseringen, det kan hända att den du fått till ditt barn ser annorlunda ut, och då är det den du ska följa.

Din läkare avgör hur stor dos som är lämplig till ditt barn, utifrån barnets kroppsvikt och behov.

Om ditt barn fått för mycket

Om ditt barn av någon anledning fått en för stor dos av paracetamol ska du kontakta sjukhus eller Giftinformationscentralen.

Vid överdos av paracetamol finns risk för allvarliga leverskador, och dessa kan förekomma även om ditt barn mår bra. Tyvärr visar sig inte alltid symptom förrän det kan vara för sent att behandla. Om du kontaktar sjukhus direkt kan ett motmedel användas som hindrar barnets lever att skadas.

Förvara alltid medicinen så att inte ditt barn kan komma åt den. Utom syn- och räckhåll är det som gäller.