≡ Menu

Citodon alkohol

Citodon alkohol – en olämplig kombination?

Frågorna är många när du får en för dig ny medicin.

Ofta är det smärtstillande läkemedel, som till exempel Citodon som väcker flest frågor. Många av dina frågor kretsar säkert kring om du kan känna dig säker med din medicin. Om din kropp kan ta skada, vad medicinen gör med din kropp, om du kan bli beroende och liknande frågor.

Kanske du läst en massa skrämmande saker om personer som skadas av mediciner, eller som fastnar i ett beroende de har svårt att komma ur, och där vill du självklart inte hamna.

Ställ dina frågor och få svar

Det finns svar på de flesta av dina frågor.

Du kan fråga den läkare som skriver ut din medicin, och du kan också fråga personalen på apoteket där du hämtar den. Det är dock inte alltid lätt att komma ihåg att ställa alla dessa frågor, och så sitter du ändå där och funderar och oroar dig. Förhoppningsvis ska du här kunna få svar på en del av dina frågor, och på så sätt kunna känna tryggare med din medicin.

Följ alltid ordinationen

Det bästa du kan göra för att känna dig så säker som möjligt med din medicin, är att alltid följa de råd och den ordination du får av din läkare och som står på förpackningen eller i bipacksedeln.

Som exempel ska du aldrig ta mer medicin än vad som rekommenderas, och du kan också se om det är några andra mediciner du inte bör ta tillsammans med Citodon.

Kan du dricka alkohol?

Alkohol tillsammans med medicin i olika former är också ett ämne som ofta väcker både frågor och reaktioner.

Många tror inte att man kan dricka alkohol över huvud taget om man tar någon form av medicin. Du vet dock säkert att det inte stämmer. Det finns en hel rad olika läkemedel som inte påverkas av, och inte heller själva påverkar effekten av alkohol. När det gäller Citodon är det dock regeln; ingen alkohol, som gäller!

Du ska inte dricka någon alkohol alls under den tid du behandlas med Citodon.

Citodon alkohol i kombination ökar din risk att drabbas av biverkningar.

Använd inte Citodon om du har alkoholproblem

Om du har problem med ditt alkoholanvändande och under perioder dricker regelbundet ska du inte använda Citodon alls.

Inte ens om du avstår alkohol under behandlingstiden. Paracetamol som ingår i Citodon, är ett ämne som när det bryts ned i din lever skapar giftiga ämnen. I vanliga fall, om du är frisk och tar ordinerad dos, kan din kropp klara att ta hand om dessa giftiga ämnen. Men, om du missbrukar alkohol klarar inte din kropp av detta, även om du för tillfället är helt nykter, och därför löper du en mycket stor risk att drabbas av paracetamolförgiftning redan vid mindre mängder läkemedel.

Din lever kan skadas så allvarligt att den slutar att fungera, och då kommer du att dö om du inte får en ny lever genom en transplantation. En sådan kräver att det finns en lämplig lever att tillgå snabbt, vilket inte alltid är fallet.

Har du missbruksproblem ska du alltså inte ta Citodon.

Citodon alkohol, anmärkning, det finns kanske tillfällen när din läkare skriver ut Citodon även om du har ett alkoholmissbruk, men då kommer du troligen att noggrant kontrolleras med täta prover, och behandlingen görs under läkarens stränga överinseende.