≡ Menu

Panodil Zapp

Panodil Zapp är ett receptfritt läkemedel, som du använder mot värk och smärta, eller feber, som du gör med alla typer av Panodil.

Det är en avlång vit, dragerad tablett märkt med ett P, som innehåller 500 mg.

Trots att det är ett receptfritt läkemedel måste du ha ett recept från din läkare om du ska kunna köpa en större förpackning, men de små kan du själv köpa på apotek och andra ställen där receptfria läkemedel säljs.

Användningsområde för Panodil Zapp

Det här är en smärtstillande och febernedsättande medicin som du kan använda vid exempelvis huvudvärk, tandvärk, värk i muskler eller leder, eller för att ta ned din feber vid förkylning eller influensa.

Du kan använda denna tablett även om du råkar ha magsår eller känslig mage, och också om du har en ökad benägenhet för att få blödningar av olika slag.

Varning

Om du har en allergi mot paracetamol ska du naturligtvis inte använda Panodil Zapp, eftersom paracetamol är den aktiva substansen i detta läkemedel.

Tabletten innehåller också ganska mycket natrium, så om du är ordinerad en kosthållning med så lite salt som möjligt, eller om du har högt blodtryck, är nog inte denna medicin lämplig för dig.

Då behöver du rådgöra med läkare innan du tar den.

Fler varningar

Det finns vissa tillfällen då du måste vara försiktig med Panodil och det är följande:

  • om du har en leversjukdom
  • om du har alkoholproblem eller en leverskada. Då måste du absolut rådgöra med din läkare innan du använder några läkemedel med paracetamol över huvud taget
  • använd inte Panodil Zapp tillsammans med alkohol!
  • om du tar andra läkemedel med paracetamol
  • om du har högt blodtryck
  • då du har nedsatt hjärt- eller njurfunktion

Om du har högt blodtryck, nedsatt funktion på hjärta eller njurar bör du prata med din läkare innan du tar denna medicin.

Använder du andra läkemedel som innehåller paracetamol finns risk att du får för hög dos av det ämnet, och du riskerar då förgiftning och leverskador.

Du kan läsa om detta bland annat på sidan om Paracetamolförgiftning.

Äter du andra läkemedel?

Som du kanske vet kan olika läkemedel påverka varandra.

Äter du flera olika kan det hända att en medicin gör att effekten av en annan medicin minskar, eller i andra fall ökar. Det är därför viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner du tar när du får ett läkemedel utskrivet. Då du köper ett receptfritt läkemedel kan detta också påverka, eller påverkas av andra mediciner, men då måste du själv hålla koll på vilka det är.

När det gäller Panodil Zapp är det samma läkemedel som interagerar med andra paracetamolmediciner.

Du hittar en lista på dessa på sidan om paracetamol och andra läkemedel.

I den listan hittar du alla de mediciner som kan påverkas, och om du känner igen något av dem från ditt eget medicinskåp bör du tala med läkare eller apotekspersonal för att få råd om hur du ska göra.

Det finns även naturläkemedel med på listan, så även om du inte tar några receptbelagda läkemedel kan det vara klokt att titta igenom denna lista.

Hur du använder Panodil Zapp

Kom ihåg att det är viktigt att du inte tar mer medicin än vad som rekommenderas på förpackningen och i bipacksedeln! För höga doser av paracetamol kan vara mycket skadligt.

Din tablett ska du svälja hel och du behöver inte ta den i samband med måltid.

Förvara medicinen utom räck- och synhåll för barn, och använd den inte efter utgångsdatum.

Skulle du upptäcka att folien är trasig ska du inte använda dina Panodil Zapp tabletter.