≡ Menu

Panodil Forte

Panodil Forte är en filmdragerad, vit tablett på 1 g. Tabletten är avlång med en skåra och är märkt med PAN 1g.

Detta är en av de former av värktabletter med paracetamol som är receptbelagd.

Du kan alltså inte själv gå till apoteket och köpa Panodil Forte, utan måste ha ett recept från din läkare.

Vad är Panodil Forte?

Panodil Forte är en smärtstillande och febernedsättande medicin som har det aktiva ämnet paracetamol.

Du kan ta tabletten om du till exempel har huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, reumatisk värk, menstruationssmärtor eller om du har feber, vid förkylning eller influensa.

Se upp med Panodil Forte

Om du har alkoholproblem, eller om du har leverskador bör du inte använda Panodil Forte utan din läkares ordination.

Du ska inte använda denna medicin tillsammans med alkohol!

Tabletten ger ingen ökad berusningseffekt, däremot löper du risk att drabbas av allvarliga leverskador.

Följ doseringen noga, eftersom en överdos av Panodil Forte kan vara mycket farligt. Om du får i dig alltför höga doser av paarcetamol riskerar du förgiftning och så svåra leverskador att din lever slutar fungera. Du får heller ingen bättre smärtlindring av högre dos.

Av samma anledning ska du också vara försiktig om du tar andra läkemedel med paracetamol.

Gör du det bör du tala om det för din läkare innan du börjar använda Panodil Forte.

Använder du andra mediciner?

Om du tar andra mediciner bör du ta reda på om någon av dem interagerar med Panodil.

Det vill säga om deras effekt påverkas av Panodil, eller om de kan påverka Panodilens effekt. De medicner som interagerar med Panodil Forte är de samma som de som påverkas eller påverkar andra läkemedel med paracetamol och dessa hittar du på paracetamol och andra läkemedel.

Där finns den kompletta listan, och då ser du också att det inte bara är receptbelagda mediciner utan också naturläkemedel som kan interagera med Panodil.

Om du använder någon av de mediciner som finns i listan bör du tala med läkare eller med apotekspersonalen innan du använder Panodil Forte.

Biverkningarna ganska få

Som alla andra läkemedel kan också Panodil Forte ge dig biverkningar.

Biverkningarna är dock ganska få och de är också sällsynta. Det är mindre än en av tusen personer som använder denna medicin som drabbas av biverkningar.

De biverkningar du kan få är framför allt allergiska reaktioner, där du kan få nässelutslag eller angioödem. Detta är svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, och du kan då också få svårt att svälja eller att andas. Skulle du drabbas av något av dessa symptom ska du utan dröjsmål ta kontakt med läkare.

Andra biverkningar du kan drabbas av är hudutslag eller leverskador.

Leverskador kan uppkomma om du använder medicinen i samband med alkohol, så denna biverkning kan du alltså själv se till att undvika. Om du använder medicinen under lång tid finns också risk att du kan drabbas av njurskador.

Skulle du uppleva biverkningar som inte finns med här, kan du kontakta läkare eller apotekets personal.

Dosering

Som redan nämnts är det av yttersta vikt att du följer den dosering din läkare givit dig, eftersom denna är anpassad till just dig.

Din läkare känner till dig och din kropp och vet hur stor dos dina besvär behöver, och också hur mycket du som person kan ta.

Den vanligaste doseringen av Panodil Forte är:

  • ½ – 1 tablett var 4 – 6 timme. Du får aldrig ta mer än 4 tabletter per dygn!

Dosen gäller för dig som är vuxen, eller för barn över 40 kilo.

Detta är den dosering du ska följa om inte din läkare angivit något annat, men kom ihåg att din läkares ord väger tyngre och att det är din läkares ordination som just du ska följa.

Under graviditet och vid amning

Om du är gravid är det klokt att tala med läkare innan du tar medicin över huvud taget, men för tillfälligt bruk har det inte visat sig några skadliga effekter på foster.

Man vet att ämnet går ut i modersmjölken, men det påverkar troligen ändå inte ditt barn.

Så vid tillfällig användning kan du göra detta även om du ammar, men behöver du ta Panodil Forte tabletter mer än tillfälligt bör du diskutera igenom saken med läkare innan.