≡ Menu

Panodil brus

Panodil brus är en av de former du kan köpa av läkemedlet Panodil.

Detta receptfria läkemedel kan du använda för att lindra värk och smärta i olika former. Har du huvudvärk, tandvärk, ont i muskler eller leder, till exempel, eller kanske feber vid förkylning eller influensa, är detta kanske den medicin du använder dig av.

Panodil brus kan vara lämpligt om du brukar ha svårt att svälja en vanlig tablett, men det kan naturligtvis även finnas andra anledningar att du väljer denna form av medicinen.

Detta är Panodil brus

Panodil brus är en vit brustablett på 500 mg.

Den innehåller paracetamol som är det aktiva ämnet i Panodil och en rad andra liknande läkemedel. Om du har känslig mage eller magsår är det lämpligt att välja dessa värktabletter, eftersom de är skonsammare mot magen än andra sorter.

Du ska lösa brustabletten i ett glas vatten, och du får då en klar lösning med en neutral smak som du dricker.

Har du svårt att svälja tabletter, eller om du ska ge medicinen till ett barn, kan just brustablettformen vara det bästa valet eftersom det är lätt att få i sig.

Var försiktig

Även om Panodil brus är en mycket vanlig värktablett som du kan köpa receptfritt både på apotek och andra ställen som tillhandahåller receptfria läkemedel finns det några saker du ska se upp med innan du tar en tablett.

Om du är allergisk mot parcetamol eller något annat ämne som ingår i tabletten bör du inte ta medicinen alls.

Tabletten innehåller 427 mg natrium per brustablett, så om du ordinerats en saltfattig kost är detta något du bör ta i beaktande innan du använder tabletten. Kanske det då i ditt fall är lämpligare med en vanlig tablett Panodil. Om du inte tål vissa sockerarter kan det vara bra att kontakta läkare innan du tar en tablett, eftersom den också innehåller sorbitol.

Om du lider av njursvikt, hjärtsvikt eller någon leversjukdom ska du vara särskilt försiktig.

I de fallen, och också om du har högt blodtryck bör du rådgöra med din läkare före användning.

Om du har alkoholproblem

Om du missbrukar alkohol är detta inte en medicin du ska använda.

Inte heller om du har någon skada på din lever.

I dessa fall är det enbart om du fått en direkt ordination från din läkare som du kan ta Panodil brus.

När paracetamol bryts med i kroppen skapas en del farliga ämnen som kroppen inte har någon chans att göra sig av med om inte levern fungerar som den ska, eller om den är försvagad av långvarigt drickande.

Då riskerar du att drabbas av mycket svåra leverskador som kan bli direkt livshotande om du har otur.

Om du är gravid

Det är alltid klokt att vara försiktig med läkemedel om du är gravid, men det finns ingenting som visar på fosterskador om du använder Panodil någon enstaka gång.

Om du behöver ta medicinen mer än tillfälligt bör du för säkerhets skull rådfråga din läkare.

När du ammar kommer medicinen att gå över i modersmjölken, men man tror inte att ditt barn kommer att påverkas trots det.

Men, även vid amning gäller att du bör tala med läkare om du måste använda tabletterna mer än för tillfälligt bruk.

Biverkningar av Panodil brus

Biverkningar kan du få av alla läkemedel, även de receptfria som du kanske ofta ser som harmlösa.

Men, biverkningarna av Panodil brus är ganska få och relativt ovanliga.

Faktum är att de förekommer så sällan som hos färre än en av tusen användare.

Det du då kan råka ut för är:

  • allergiska reaktioner
  • hudutslag
  • leverskada

Om du drabbas av några allergiska reaktioner, som hudutslag, svullnad i ansikte, läppar, tunga,svalg, eller om du drabbas av andnöd eller svårigheter att svälja ska du genast sluta ta medicinen och snarast kontakta läkare.

Om du märker några biverkningar som inte nämns här ska du ta kontakt med läkare eller apotekspersonalen och berätta om dessa.

Hur du ska förvara och använda medicinen

Du bör förvara denna medicin, liksom all medicin, på ett ställe där den inte är åtkomlig för barn och ungdomar.

Du ska förvara den i sin originalförpackning, och om påsen inte är hel ska du inte ta tabletten. Var den trasig vid inköp ska du istället kontakta apoteket. Titta också på utgångsdatum som står på förpackningen. Det anges med månad, och det är den sista i varje månad som avses.

Efter detta datum ska du inte använda dina Panodil brus tabletter.