≡ Menu

Panodil biverkningar

Panodil biverkningar – ditt läkemedel kan ge dig följande biverkningar.

Varje gång du använder ett läkemedel riskerar du att drabbas av biverkningar i någon form.

Vissa läkemedel kan visa upp många, medan andra bara har några få.

Och av en del mediciner är det många användare som drabbas, medan andra bara har mycket sällsynta biverkningar. Det är alltså inte så att när du läser om de biverkningar en medicin har, så kommer du att drabbas när du tar denna medicin. De flesta klarar sig undan oönskade effekter, men det kan ändå vara bra att du känner till de biverkningar du eventuellt kan drabbas av.

Dels slipper du vara rädd för sådant som du inte kommer att råka ut för, dels vet du om du drabbas av någon, vad det är som händer och vad du ska göra.

Olika former av Panodil biverkningar

Det finns flera olika former av Panodil, både receptfria och sådana du behöver recept från en läkare för att få köpa (Panodil Forte), men trots olika former och olika styrkor är eventuella biverkningar de samma hos alla.

Man skulle kunna anta att det förekommer fler biverkningar hos den starkare medicinen som är receptbelagd, men så är alltså inte fallet.

Biverkningarna är sällsynta och få

Där andra läkemedel kan rada upp en massa biverkningar hittar du bara några få då du tar Panodil.

De är dessutom också så sällsynta att det bara är mindre än en användare av tusen som drabbas av någon av dem. Detta kan säkert få dig att känna dig ganska trygg, när du ska använda denna medicin, men trots det är det viktigt att du läser om de få biverkningarna du kan råka ut för.

Det är nämligen viktigt, då du kan behöva sluta med medicinen och kontakta läkare om du känner av vissa av dem.

Se upp med dessa symptom

De biverkningar du kan råka ut för när du använder Panodil är:

  • leverskador
  • hudutslag
  • allergiska reaktioner

I de allergiska reaktionerna ingår även angioödem, så om du känner av något av följande symptom när du tagit din medicin ska du sluta ta Panodil och genast kontakta läkare:

  • om du svullnar i ansiktet, tungan eller i svalget
  • om du får svårigheter med att svälja
  • om du får nässelutslag och svårt att andas

Leverskador kan du få om du missbrukar alkohol och använder Panodil.

Vid alkoholmissbruk kan inte din kropp ta hand om de farliga ämnen som bildas i kroppen då Panodil bryts ned, och då kan dessa ämnen orsaka svåra leverskador som kan bli livshotande.

Om du får okända biverkningar

Om du får någon biverkning som inte finns med i denna lista bör du kontakta läkare eller apotekspersonalen, så att de kan rapportera om dessa.

Du kan också själv rapportera en misstänkt biverkning direkt till läkemedelsverket. På deras hemsida finns en speciell blankett där du som konsument kan rapportera biverkningar.

Man vill naturligtvis ha rapporter om alla panodil biverkningar som dyker upp, så att framtida användare kan få information om alla biverkningar som ett läkemedel kan ge.