≡ Menu

Panodil till barn

Panodil till barn – ett läkemedel som lindrar barnens förkylningssymptom

Om ditt barn är förkylt, har influensa eller av annan anledning lider av feber, muskelvärk, tandvärk eller ledvärk så vill du naturligtvis göra ditt bästa för att hjälpa honom eller henne att må bättre.

Panodil är en medicin som säljs receptfritt på apotek och i livsmedelsbutiker, och den verksamma substansen heter paracetamol, en substans som du troligtvis även känner igen från läkemedlet Alvedon.

Panodil finns i tablettform, men kan även ges i oral form, som brustablett och som suppositorium. Det vanliga när medicinen ska ges till barn är dock att det ges i oral form.

Att den orala suspensionen smakar jordgubb bidrar också till att göra denna medicin lätt att ta för ditt barn.

Anpassa dosen efter barnets vikt

Hur mycket väger ditt barn?

Detta är en fråga som har stor betydelse när det gäller doseringen av Panodil. Man anpassar nämligen dosen efter vikten, och därför är det viktigt att du först väger ditt barn om du inte redan vet säkert hur mycket han eller hon väger. Att dosen blir rätt är oerhört betydelsefullt eftersom det annars finns risk för leverskador.

Det vanliga är att du ger ditt barn Panodil med 4 till 6 timmars intervall, upp till fyra gånger per dygn.

Om ditt barn väger cirka 5 kilo är normal dos 2,5 ml per gång, barn på 10 kg ges dubbel dos, alltså 5 ml medan barn som väger cirka 15 kilo lämpligen bör ges 7,5 ml. 10 ml är vanlig dos för ett barn på 20 kg medan den vanliga dosen för barn på 25 kg är 12,5 ml. Barn som väger 30 kg kan ges 15 ml per tillfälle. Äldre barn som väger över 40 kg ges vanligtvis Panodil i tablettform.

Blir inte ditt barn bättre trots att du gett honom eller henne Panodil i 2 dygn?

Då bör du vända dig till din hälsocentral för att få råd kring fortsatt behandling.

Det är inte att rekommendera att fortsätta behandla med Panodil mer än 2 dagar i rad såvida inte barnläkaren uttryckligen sagt till dig att ge din son eller dotter medicinen under en längre period.

Panodil barn – biverkningar ovanliga

Panodil är alltså receptfritt och du kan köpa det och ge det till ditt barn vid behov.

Det är dock viktigt att du vet att biverkningar kan uppstå även om det händer väldigt sällan. Allergiska reaktioner hör till de biverkningar som ditt barn kan drabbas av, något som isåfall kan visa sig genom att ditt barns ansikte svullnar upp, liksom svalget. Även nässelutslag kan visa sig vid en allergisk reaktion, och i kraftiga fall kan även andningssvårigheter uppstå.

Om du skulle se symptom på detta så är det givetvis otroligt viktigt att du genast vänder dig till sjukvårdspersonal för att få hjälp.

Sammantaget är dock Panodil en mild medicin som du tryggt kan ge ditt barn såvida inte han eller hon är överkänslig mot det huvudsakliga ämnet i medicinen; paracetamol.

Biverkningarna är få och sällsynta, och medicinen ger snabb lindring vid muskelvärk, ledvärk, feber och andra förkylningssymptom.