≡ Menu

Panodil och alkohol

Panodil och alkohol – en kombination att undvika.

Panodil är en av våra mest välkända receptfria värktabletter, så att du har den i ditt medicinskåp är högst troligt.

Panodil är en av de värktabletter som har paracetamol som den verksamma substansen.

Oftast väljer vi receptfria värktabletter efter deras innehåll och många väljer Panodil eller Alvedon med paracetamol, framför mediciner med acetylsalisylsyra eller ibuprofen, därför att paracetamol kan användas om man har känslig mage.

Paracetamol, panodil och alkohol

När det gäller medicin och alkohol så är det ofta en olämplig kombination, och ibland kan det till och med vara en direkt farlig kombination.

Detta är fallet då det handlar om läkemedel som innehåller paracetamol. Även om du har en tablett som är så snäll mot din mage att du faktiskt kan ta den även om du har magsår, måste du känna till att den inte går bra ihop med alkohol.

Det är inte så att du får en förstärkt effekt av alkoholen om du använder Panodil, men du riskerar din hälsa om du gör det.

Du ska inte använda alkohol tillsammans med Panodil, det vill säga att du bör undvika att ta dem på samma gång. Du ska heller inte använda Panodil om du dricker alkohol ofta och i stora mängder.

Dricker du däremot en mindre mängd en kväll är det ingenting som hindrar att du tar en enstaka tablett dagen efter om du skulle behöva det.

Om du har alkoholproblem

Om du däremot har alkohoproblem, alltså om du dricker alkohol regelbundet under perioder, ska du inte använda Panodil alls, och inte heller något annat läkemedel med paracetamol, som till exempel Alvedon,

om du inte har blivit ordinerad det av din läkare. Trots att du kan köpa medicinen receptfritt på apoteket ska du inte välja denna typ av värktabletter. Paracetamol är ett ämne som kan förstöra din lever totalt om du får i dig för mycket av medlet, men också om du har alkoholproblem eller om din lever är skadad.

När du tar värktabletter med paracetamol, och dessa bryts ned i din kropp bildas farliga ämnen.

I normala fall klarar din kropp av att ta hand om dessa ämnen utan att de gör skada. Men om mängden blir stor, eller då din kropp är i mindre god kondition, som efter en period med stor alkoholkomsumtion, kan den inte göra sig av med de farliga ämnena, utan istället kommer de att förgifta dig och bryta ned din lever. Det är också så att alkohol kan påverka, så att din lever bryter ned en del läkemedel snabbare än normalt, och det kan också göra att du skadas av de ämnen som bildas under nedbrytningen.

De skador du kan få, kan vara direkt livshotande, så det är en varning du bör ta på största allvar

Din mening med att ta en värktablett är förmodligen inte att skada din kropp, utan tvärtom, att må bra.

Du bör därför välja en annan typ av smärtstillande medicin om du missbrukar alkohol!