≡ Menu

Överdos Alvedon

En överdos Alvedon kan leda till att du drabbas av svåra skador.

Här kan du läsa mer om överdosering av Alvedon, risker och vad som händer med din kropp.

Du kanske inte tror att det går att överdosera ett vanligt, receptfritt läkemedel som Alvedon så att det får skadliga konsekvenser, men faktum är att Alvedon bygger på den aktiva substansen paracetamol, som om det överdoseras kan bli direkt livsfarligt.

Förgiftning av paracetamol, till följd av överdosering, är en av de vanligast förekommande läkemedelsförgiftningarna.

Tyvärr har siffrorna på unga tjejer som tar överdoser som ett rop på hjälp eller för att faktiskt ta sitt liv ökat dramatiskt sedan receptfria läkemedel släpptes fria att säljas på andra ställen än apoteket.

Detta händer vid överdos Alvedon

När du tar ett läkemedel som innehåller paracetamol, som till exempel Alvedon, bildas farliga ämnen i din kropp när din lever bryter ner medlet.

Detta sker oavsett vilken dos du tar, men om du håller dig till rekommenderade mängder klarar kroppen av att ta hand om dessa farliga ämnen.

Om du tar en överdos medvetet, eller på annat sätt under kort tid får i dig höga doser av medlet, drabbas du av en akut förgiftning som kan bryta ned din lever totalt. Detta är ett mycket allvarligt tillstånd som i värsta fall kan leda till döden. Om det går så långt att din lever slutar fungera, måste du få en ny genom en levertransplantation om du ska kunna överleva.

Du kan nämligen inte leva utan en lever som fungerar.

Se även Alvedon och biverkningar, klicka här.

Kan leda till en långsam och plågsam död

Att ta en överdos av Alvedon i syfte att ta sitt eget liv är verkligen inget enkelt sätt att lämna denna jord.

Det finns läkemedel där du kan ta en överdos och somna in och slippa vakna, men vid en överdos av Alvedon som sätter igång en nedbrytning av din lever dröjer det ganska länge innan du dör. Om det går så långt att inte nedbrytningsprocessen i din lever kan stoppas, kommer den till slut att sluta fungera.

Leverns uppgift är att rena ditt blod, och när den inte längre kan göra det kommer du att må riktigt dåligt.

Överdosering över tid

Din kropp kan också utsättas för för höga halter av paracetamol om du använder Alvedon under en längre tid, och inte håller dig till de doser som rekommenderas.

Även då kommer din lever att skadas, och det otäckaste är att du inte märker av symptomen förrän det kan vara för sent att sätta in behandling. Ofta mår du bra, tills din lever fungerar så dåligt att det kan vara svårt att reparera skadan. Då märker du först när din hud och dina ögonvitor får en gul ton, din urin blir mörkbrun och din avföring kan bli vit-grå.

Detta är alltså en mycket lömsk förgiftning, som om du inte är uppmärksam på hur du tar din medicin kan vara obehandlingsbar då du förstår att något är fel.

Av detta förstår du säkert hur viktigt det är att du alltid följer de rekommendationer om dosering och användning av läkemedel, som följer med förpackningen.

Är du det minsta osäker kan du alltid rådfråga personalen på apoteket när du köper din Alvedon.

Om du vet hur mycket du kan ta, och att detta läkemedel endast är avsett att användas för tillfälliga besvär, kan du känna dig trygg i ditt användande av detta smärtstillande och febernedsättande läkemedel.

Kontakta läkare snabbt

Om du har anledning att misstänka att du fått i dig för mycket paracetamol, till exempel om du tagit alltför många Alvedon, ska du så snart som möjligt kontakta läkare.

Om du drabbats av förgiftning, och kommer in får vård i ett tidigt skede kan läkaren sätta in motgift, och förgiftningen kan kanske stoppas innan den förstört din lever totalt. Ju snabbare du får vård, desto större är chansen att skadorna blir små, eller till och med kan läka ut.

Om du råkat ut för en akut förgiftning, vilket inträffar om du tar många Alvedon på en gång, kommer du om du kommer in i tid att vårdas på intensivvårdsavdelning tills leverskadan läkts.

Större risk med överdos om du dricker alkohol

Om du har problem med alkoholmissbruk löper du ännu större risk att förgiftas av paracetamolen i Alvedon.

OBS! Uppdaterad sida om vad som gäller för Alvedon och alkohol, klicka här!

Då är det inte lämpligt att du använder Alvedon alls.

Om du druckit alkohol regelbundet under en längre period är din kropp i så dålig kondition att den inte klarar att ta hand om de farliga ämnen som bildas av paracetamol, och då behövs inte höga doser alls för att du ska ha fått i dig en överdos.

Det kan också vara så att du, om du missbrukar alkohol, redan har skador på din lever, och då är det ännu farligare att ta Alvedon och andra läkemedel med paracetamol.