≡ Menu

Alvedon dosering

Alvedon dosering – så doserar du Alvedon.

När du tar ett läkemedel, vilket som helst, så får du den bästa effekten och även den minsta risken för biverkningar om du följer den dosering som anges.

Skriver din läkare ut medicin följer du förmodligen den dosering som står på din förpackning, eftersom denna är speciellt satt till dig och dina behov. När du tar ett receptfritt läkemedel är det också viktigt att du följer den doseringsanvisning som finns på förpackningen, dels för att du ska få bästa tänkbara effekt av medlet, men också för att du inte ska få biverkningar eller skador av medicinen.

Särskilt viktigt med Alvedon

Alvedon har en aktiv substans som heter paracetamol.

Om du får i dig för höga doser av paracetamol kan du drabbas av paracetamolförgiftning, då din lever kan slås ut fullständigt, men du kan också få svåra leverskador av för mycket paracetamol även om du inte får en förgiftning. Detta är mycket allvarligt eftersom kroppen inte har en chans att fungera utan en fungerande lever.

Av denna anledning är det mycket viktigt att du följer den dosering som står på din förpackning.

Du bör heller inte äta Alvedon under en längre tid om inte din läkare har ordinerat dig en sådan behandling.

Det är bråttom om du fått i dig en överdos

Om du ha fått i dig för stor dos av Alvedon kan du alltså få allvarliga leverskador som i värsta fall kan leda till döden.

När de skadliga ämnen som bildas i din kropp när paracetamol bryts ned håller på att förstöra din lever är det ett mycket lömskt förlopp, eftersom du kan må bra till att börja med, och inte alls känna att något är fel. Om du fått så hög dos att din lever skadas är det viktigt att läkare snabbt kan sätta in motgift, därför måste du alltid kontakta sjukvården direkt då du fått i dig för mycket.

Du kan inte vänta och tro att inget farligt hänt, därför att när du väl märker av symptomen kan det vara på tok för sent att behandla.

Oftast märker du inget förrän din lever fungerar så dåligt att det är för sent att sätta in motgift.

Olika Alvedon dosering beroende på typ

Alvedon finns i flera olika former.

Några av dessa är receptbelagda och då är det din läkare som bestämmer den dos du ska ta. Här kommer du att få information om doseringen av de receptfria former av Alvedon som du kan köpa utan läkares medverkan.

Utan recept kan du köpa Alvedon i form av filmdragerade tabletter, brustabletter, munsönderfallande tabletter, oral lösning och som stolpiller.

Dosering 500 mg dragerad tablett och brustablett

Om du valt någon av dessa former av Alvedon och är vuxen eller barn som väger mer än 40 kg är den högsta dosen per dygn åtta tabletter. Mer än så får du aldrig ta under ett dygn, utan läkares inrådan. Den vanliga doseringen är 1-2 tabletter var 4 -6 timme.

Om du ska ge tabletten till ett barn är det barnets vikt som avgör doseringen.

Ett litet barn på 15-25 kg (ca 3-7 år) får inte ta mer än två tabletter på ett dygn. Doseringen är då en halv tablett var 4-6 timme. Om barnet är lite större, 25-40 kg (ca 7-12 år) är maxdosen per dygn 4 tabletter, och du kan ge 1/2-1 tablett var 4-6 timme.

Dosering av Alvedon munsönderfallande tablett

Den munsönderfallande tabletten finns i två styrkor, 250 mg och 500 mg. Tabletten med 250 mg används främst till barn.

Dosen sätts efter barnets vikt, och har du inte fått någon speciell doseringsanvisning från läkare ska du dosera enligt följande:

  • barn 15-25 kilo (ca 3 -7 år), ge 1 tablett var 4-6 timme, men aldrig mer än 4 tabletter per dygn
  • barn 25-40 kilo (ca 7-12 år), ge 1-2 tabletter var 4-6 timme. Dygnsdosen får inte överskrida 8 tabletter.

Tänk också på att du inte ska ge ditt barn Alvedon mer än två dygn utan att först tala med en läkare.

Tabletten på 500 mg används till vuxna och barn över 40 kilo.

Denna tablett doserar du genom att ta 1-2 tabletter var 4-6 timme, och den högsta dosen per dygn får inte vara mer än 8 tabletter. Tabletten kan lösas i vatten, eller låta den smälta på tungan för att sedan sväljas. Den ska inte tuggas.

Dosering av Alvedon oral lösning

Alvedon i form av oral lösning är avsedd för barn.

Doseringen sätts med hänsyn till barnets vikt, så du bör alltså ta reda på hur mycket barnet väger innan du ger medicinen. Om du inte fått annan ordination från läkare ska du dosera lösningen så här:

  • barn 5 kilo (ca 3 månader) : 2,5 ml
  • barn 10 kilo (ca 1 år) : 5 ml
  • barn 15 kilo (ca 3 år) : 7,5 ml
  • barn 20 kilo (ca 5 år) : 10 ml
  • barn 25 kilo (ca 7 år) : 12,5 ml
  • barn 30 kilo (ca 9 år) : 15 ml
  • barn 40 kilo (ca 12 år ) : 20 ml

Du kan ge dosen var 4 – 6 timme, men högst fyra gånger per dygn.

Alvedon stolpiller

Alvedon stolpiller finns i flera olika styrkor, och doseringsanvisning och hur många gånger du kan ta dem på ett dygn, finns med förpackningarna av de olika pillren. Alvedon dosering skiljer sig alltså åt beroende på vilken typ och styrka dina stolpiller har.