≡ Menu

Alvedon biverkningar

Alvedon biverkningar – även du kan drabbas, även om risken är relativt liten.

Du kanske inte tänker på att en så vanlig medicin som Alvedon kan ge dig biverkningar.

Det är dock så att alla mediciner kan ge biverkningar, även om de är vanliga och så ”ofarliga” att du får köpa dem utan recept. Det är också så att det finns former av Alvedon som du måste ha recept från din läkare för att få köpa.

Också större förpackningar av de annars receptfria formerna av Alvedon kräver recept numera.

Inte så många biverkningar av Alvedon

Vissa mediciner har en så lång lista med biverkningar uppsatta i bipacksedeln att du kanske nästan inte vågar ta dem, för visst är det lite skrämmande att läsa om alla otäcka saker som kan drabba dig bara för att du tar en medicin som du behöver.

Du ska dock veta att, bara för att biverkningarna finns, så behöver du inte få dem.

Det är oftast ganska få som drabbas, och biverkningarna brukar också delas upp i olika grupper beroende på hur vanliga de är, och du kan då se ungefär hur många som drabbas. Alvedon har ingen lång lista av skrämmande biverkningar att visa upp. De är tämligen få, och lyckligtvis också sällsynta.

De biverkningar som finns drabbar färre än en av tusen personer som använder Alvedon.

Alvedon biverkningar och allergiska reaktioner

De flesta av de biverkningar du kan drabbas av är allergiska reaktioner.

Dessa kan vara:

  • svullnad av ansikte, tunga, svalg och läppar
  • ibland ovanstående och också svårigheter att svälja eller att andas (s.k angioödem)
  • nässelutslag

Om du drabbas av något av detta ska du kontakta läkare och naturligtvis sluta att använda Alvedon.

Biverkningar Alvedon – övriga

Utöver de allergiska reaktionerna finns det också en liten risk att du kan drabbas av:

  • nedsatt njurfunktion
  • leverskada
  • hudutslag

Även dessa biverkningar är sällsynta, och drabbar mindre än en av tusen av de som använder Alvedon.

Undvik biverkningar

Du kan naturligtvis inte undvika, till exempel allergiska reaktioner, om du inte tidigare varit allergisk mot paracetamol.

Några biverkningar går dock att du undvika genom att använda medicinen på det sätt den är avsedd, och följa de råd och rekommendationer som finns i bipacksedeln. Du riskerar en paracetamolförgiftning som kan förstöra din lever totalt.

Detta kan leda till ett livshotande tillstånd, eftersom du inte kan leva utan en lever som fungerar.

Du bör heller inte använda Alvedon om du missbrukar alkohol, eftersom du då kan få svåra leverskador av medicinen.

Om du använder medlet under en lång tid finns det risk att dina njurar skadas, och att du därför drabbas av nedsatt njurfunktion.

Alvedon är avsedd för tillfälligt bruk, men du kan i vissa fall bli ordinerad behandling under längre tid. Då är det under din läkares överinseende, men på egen hand bör du inte medicinera en längre tid.

Behöver du smärtlindring länge är det bättre att du kontaktar din läkare och får lämpligt läkemedel utskrivet. Använder du dessa tabletter under en längre tid ökar din risk att drabbas av Alvedon biverkningar.