≡ Menu

Alvedon till barn

Alvedon till barn – medicinen som kan sänka ditt barns feber, hur Alvedon för barn doseras, risker och vad du måste tänka på.

Vissa mediciner är inte lämpliga för barn, men Alvedon är inte en av dem.

Det här är en gammal trotjänare som i många års tid lindrat barns värk och feber vid förkylningar, influensor, tandvärk och andra besvär.

Precis som hos vuxna sänker Alvedon febern och lindrar värken för ditt barn, något som gör att de flesta småbarnsföräldrar brukar vilja ha Alvedon hemma hela tiden för säkerhets skull.

Alvedon till barn – rätt dos är viktig oavsett ålder

Oavsett om du är vuxen eller barn så är det viktigt att du tar rätt dos av din medicin, men när det gäller Alvedon till barn, som är känsligare och inte väger så mycket kan det vara ännu viktigare att rätt dosering följs.

Du ska alltid dosera Alvedon för barn enligt bipacksedeln (se tabell nedan),

En överdos, även av ett relativt milt läkemedel som Alvedon, kan medföra risk för skador på levern, samt öka risken för andra biverkningar.

Även om du som förälder vill att ditt barn ska bli friskt så snabbt som möjligt så ska du inte förivra dig i tron att en större dos ska hjälpa bättre. Den dos som finns rekommenderad på förpackningen, eller som rekommenderats av ditt barns läkare är den som ska följas.

Vilken dos ditt barn bör få beror främst på hur mycket ditt barn väger, men det vanliga är att barn ges Alvedon i oral form, och då brukar:

  • Barn som väger ca 5 kg ges 2,5 ml var 4-6 timme medan för barn med vikt på 10 kg är dosen dubbelt så stor, det vill säga 5 ml med samma tidsintervall.
  • Barn som väger 15 kg brukar få 7,5 ml var 4-6 timme medan barn med en vikt på 20 kg får 10 ml.
  • Barn som väger cirka 25 kg brukar ges 12,5 ml och barn med en vikt på ca 30 kg ges vanligtvis 15 ml.

Detta är de vanligaste doserna, men kan alltså variera om läkaren rekommenderat annan dos.

Något större barn kan även ges Alvedon i tablettform, men ofta tycker både barnen själva och föräldrarna att det är enklare och behagligare att ge medicinen i oral form.

Alvedon barn, anmärkning. Du bör inte ge ditt barn Alvedon i mer än 2 dygn i sträck utan att först rådfråga läkare eller sjuksköterska. Om ditt barn är yngre än tre månader bör du också kontakta din barnavårdscentral innan du ger din son eller dotter medicin.

Alvedon för barn – välj en annan medicin om…

Alvedon kan ges till de flesta barn.

Om ditt barn är allergiskt mot paracetamol bör du dock välja ett annat läkemedel eftersom detta är den verksamma substansen i Alvedon. Det är även bra att kontrollera att ditt barn inte är allergisk mot något av de andra ämnen som finns i läkemedlet.

Om ditt barn skulle drabbas av en allergisk reaktion kan detta yttra sig genom hudutslag, svullnad av läppar, svalg och ansikte.

Har du gett Alvedon till barn och detta skulle inträffa är det otroligt viktigt att du så snabbt som möjligt kontaktar sjukvården, Alvedon barn slut, red.