≡ Menu

Alvedon 665 mg

Denna typ av Alvedon, Alvedon 665 mg, är en receptbelagd medicin.

Det är en vit, avlång, filmdragerad tablett med modifierad frisättning.

Den aktiva substansen i tabletten är paracetamol, som är ett både smärtlindrande och febernedsättande läkemedel.

Gå direkt till

Vad är modifierad frisättning?

Att din tablett har en modifierad frisättning betyder att den är gjord på ett sådant sätt att den verksamma substansen finns i två olika lager.

Från det första lagret frisätts det verksamma ämnet snabbt, så att du inte behöver vänta på den smärtstillande effekten. Det andra lagret frisätter ämnet stegvis, och under en längre period, vilket gör att du förutom att du får en snabb hjälp även får en effekt som håller under en längre tid.

Du får alltså både snabb och långvarig verkan av en och samma tablett.

Så tar du din medicin

Om du fått Alvedon 665 mg utskriven ska du följa den dosering din läkare har föreskrivit.

Medicinen innehåller paracetamol som är ett ämne som kan ge förgiftning med allvarliga konsekvenser om du får i dig för höga halter av ämnet, och därför är det viktigt att du alltid följer den dos din läkare anger.

Högre dos ger dig inte bättre smärtlindring, så det finns heller ingen idé att ta mer än rekommenderat.

Den vanligaste doseringen för vuxna och barn över 12 år (40 kg) är:

  • 2 tabletter 3 gånger per dygn. Det ska gå minst sex timmar mellan varje dos, och du får aldrig ta mer än 6 tabletter om dygnet.

Dessa tabletter är endast avsedda för dig om du är vuxen, eller barn över 12 år.

Du ska svälja tabletterna hela.

När använder du Alvedon 665 mg?

Dessa tabletter kan du få utskrivna mot smärta.

Om du lider av värk, orsakad av exempelvis reumatiska besvär, eller om du har ont i huvudet, tänderna eller någon annanstans i kroppen så kan du få detta läkemedel.

Likaså kan du få den mot feber vid förkylning eller vid tillstånd med mycket hög feber.

Just denna form av Alvedon är speciellt avsedd att användas om du lider av långvarig smärta eller något annat tillstånd som kräver att du får kontinuerlig dosering, alltså att läkemedlet finns i din kropp hela tiden under en period.

Faror med Alvedon 665 mg

De faror som kan finnas med denna medicin, är de samma som gäller för alla läkemedel som innehåller paracetamol.

  • Du ska inte ta högre dos än du ordinerats, eftersom för hög dos kan medföra livshotande leverskador.
  • Om du har någon leverskada ska du vara försiktig med denna medicin och rådgöra med din läkare innan du tar den.
  • Du bör inte kombinera medicinen med andra läkemedel som innehåller paracetamol.
  • Om du missbrukar alkohol bör du inte använda denna medicin, eftersom du då löper större risk att få allvarliga leverskador.
  • Om du är allergisk mot paracetamol ska du inte ta Alvedon 665 mg

Om du är gravid eller ammar

Det finns inte några kända risker med att använda detta läkemedel om du är gravid.

Det kan trots det vara klokt att tala om för din läkare att du är gravid när du får medicinen, så får doktorn avgöra om medicinen är lämplig.

Då du ammar går medicinen över i modersmjölken men det påverkar troligen inte ditt barn, om du håller dig till den dosering din läkare skrivit ut.

Biverkningar av Alvedon 665 mg

När det handlar om smärtstillande medicin med paracetamol finns det faktiskt ganska få biverkningar.

Leverskador är en av de få biverkningarna, men dessa uppstår i regel bara om du tar för hög dos eller om du är alkoholmissbrukare och använder medicinen. Du kan alltså undvika denna biverkning om du följer de råd och anvisningar som finns.

Var noga med doseringen, använd inte medicinen utan läkares inrådan om du missbrukar alkohol, och använd inte alkohol i samband med medicinen.

Övriga biverkningar du kan råka ut för är allergiska reaktioner. Dessa kan vara:

  • hudutslag
  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg
  • svårighet att svälja
  • nässelutslag och andningssvårigheter

Om du känner av något av detta ska du genast sluta ta medicinen och kontakta din läkare.

Om du äter andra mediciner

Äter du andra mediciner bör du titta på Paracetamol och andra läkemedel, där du hittar en lista över de läkemedel som kan påverka eller själva påverkas av paracetamol.

Om du använder någon av de mediciner du hittar i listan ska du kontakta din läkare, eftersom det kan behövas ändringar i dosering av någon av de medicinerna, eller av din doseringen av Alvedon 665 mg.