≡ Menu

Alvedon 500 mg

Alvedon 500 mg tabletter, fakta, om livsviktig information, biverkningar och innan du tar.

Om du köper en värktablett som du också kan använda för att ta ned feber är det troligt att du väljer Alvedon, och att du då kanske köper den som en 500 mg tablett.

Detta är ett av de vanligare receptfria läkemedlen och du kan använda tabletten både vid huvudvärk, led- eller muskelvärk, om du har tandvärk, mensvärk och liknande. Alvedon hjälper också till att sänka din feber om du har influensa eller en kraftigare förkylning.

Tabletten är avlång med en skåra. Den är vit, filmdragerad och är märkt med alve/don.

Innan du använder Alvedon 500 mg

Om du är allergisk mot vissa ämnen ska du alltid ta reda på vad det du äter innehåller, och det gäller förstås också då du tar läkemedel.

Den aktiva substansen i Alvedon heter paracetamol, och om du vet att du inte tål detta ämne ska du inte ta medicinen. Om du är allergisk mot något annat ämne i tabletten är det också bättre att välja en annan typ av värktablett.

Var noga med doseringen

Du ska aldrig ta mer medicin än den dos som rekommenderas.

Du kanske tycker att när det handlar om en vanlig receptfri medicin som Alvedon spelar det inte så stor roll om du tar någon utöver den rekommenderade dosen, men det ska du absolut inte göra. Det finns heller ingen anledning att göra det, eftersom en högre dos inte ger dig någon bättre smärtlindring.

Överdosering av paarcetamol är mycket allvarligt och kan ge dig svåra leverskador.

Vill det sig illa kan det till och med ge dig livshpotande skador. Av den anledningen ska du heller inte använda Alvedon om du tar någon annan medicin som innehåller paracetamol, eftersom du då riskerar att få en för hög halt av detta ämne.

Du ska inte heller använda medicinen för långvarigt bruk, om inte din läkare ordinerat dig en sådan behandling. För egen behandling är den endast avsedd för tillfälligt bruk.

Om du ger medicinen till barn ska du inte ge mer än två dygn utan att rådgöra med läkare.

Den dosering du ska följa är:

  • vuxna och barn över 40 kg : 1 -2 tabletter var fjärde till sjätte timme. Aldrig mer än 8 tabletter per dygn
  • barn 25 – 40 kg (7 – 12 år) 172 – 1 tablett var fjärde till sjätte timme, och högst 4 tabletter per dygn
  • barn 15 -25 kg (3 – 7 år) ½ tablett var fjärde till sjätte timme, som mest 2 tabletter per dygn

Om du tagit för stor dos

Om du har fått i dig för stor dos ska du kontakta sjukhus, läkare eller ringa Giftinformationscentralen, så att de kan bedöma faran.

Om du fått i dig så mycket att det behövs behandling är det viktigt att motgift sätts in så tidigt som möjligt.

Du kan ha fått leverskador även om du mår bra, eftersom dessa inte visar symptom förrän senare, vilket är viktigt att komma ihåg.

Mer här: Överdos alvedon.

Biverkningar av Alvedon 500 mg

Det är ganska sällsynt med biverkningar av Alvedon, men det finns några du kan råka ut för om du har otur.

Färre än en användare av tusen drabbas, men även om risken är mycket liten är det ändå bra om du vet vilka de är, så att du kan vidta rätt åtgärder om du skulle drabbas.

Det som kan drabba dig är:

  • allergiska reaktioner. Dessa kan yttra sig som nässelutslag eller angioödem (en svullnad i ansikte, läppar, tunga, svalg, ibland med andningssvårigheter eller svårigheter att svälja)
  • hudutslag
  • nedsatt funktion av levern
  • njurskador

Om du får allergiska reaktioner ska du inte ta mer medicin och du ska kontakta läkare eller sjukhus.

Leverskador kan du få om du använder medicinen i samband med ett alkoholmissbruk.

Njurskador kan du eventuellt få om du använder Alvedon under en längre tid. Flera av dessa biverkningar kan du alltså undvika genom att använda läkemedlet på ett bra sätt.

Alla mediciner passar inte ihop

Du vet kanske att inte alla mediciner är lämpliga att användas tillsammans.

Oftast tänker du kanske då på sådana mediciner din läkare skriver ut, men det gäller faktiskt också de du kan köpa receptfritt på apoteket. Det finns till och med naturläkemedel som inte är lämpliga i kombination med vissa mediciner. Därför är det bra om du kan hålla koll på vad du stoppar i dig.

De läkemedel som interagerar med Alvedon kan du läsa om på Paracetamol och andra läkemedel.

Där kan du hitta en lista på alla de mediciner du bör vara extra uppmärksam på om du ska ta Alvedon 500 mg tabletter och andra läkemedel med paracetamol.